Overingeniør - infrastruktur i datasenter

​​​​​​​​​​Ved Forsvarsmateriell, IKT-kapasiteter er det ledig en fast stilling som overingeniør ved Nettverksavdelingen.

​​​​​​​​​​Ved Forsvarsmateriell, IKT-kapasiteter er det ledig en fast stilling som overingeniør ved Nettverksavdelingen, Seksjon for EBA - integrasjon og konfigurasjonsstyring på Kolsås. Forsvarsmateriell utruster Forsvaret med ulike typer IKT-anlegg, fra små transportable anlegg til store datasenter.

Å etablere et datasenter innebærer å måtte ta stilling til en rekke forhold, blant annet:

 • ​​strukturert basisinfrastruktur (kraftforsyningssystemer, kjølesystemer, kabinetter, kablingssystemer med mer).
 • styring og drift av datasenterets infrastruktur må understøttes med overvåknings- og styringssystemer (DCIM-datacenter infrastructure management).
 • sikre og repeterbare drifts- og forvaltningsprosesser, som involverer en rekke roller/aktører, må etableres.

Seksjonen har blant annet som oppgave å koordinere utøvelsen av flere fagområder slik at IKT-anlegg som oppføres for Forsvaret (datasenter, kommunikasjonsanlegg, radiostasjoner og annet) blir tilpasset IKT systemkrav, Forsvarets behov og gjeldende standarder og regelverk innen fagområdet.

Arbeidsoppgaver:

 • ​​Du skal arbeide med kravstilling, rådgivning, koordinering og kontroll innenfor integrasjon av IKT-systemer i bygg og anlegg (også containerbaserte løsninger).
 • Oppgavene er i stor grad rettet mot gjennomføring av investeringsprosjekter i forsvarssektoren med hovedvekt påbyggeprosjekter.
 • En av hovedoppgavene vil være å utøve fagansvar, det vil si å utarbeide, utgi og kontrollere regelverk for eget fagområde.
 • Som prosjektmedarbeider vil du måtte anvende smidige prosesser for å koordinere og samordne ulike leveranser. Dette innebærer i stor grad å arbeide i team i alle faser av investeringsprosjekter.

Kvalifikasjoner:

 • ​​Du må ha relevant utdanning på bachelornivå og minimum tre års relevant erfaring. Annen relevant utdanning og lang erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning.
 • Det er ønskelig at du har kjennskap til og erfaring med anvendelse av relevante standarder, for eksempel NEK EN 700 og NEK EN 50600.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig før tiltredelse.

Personlige egenskaper:

 • Det er viktig at du er strukturert, selvstendig og at du har en systematisk arbeidsmetodikk som bidrar til en god oversikt med fokus på kontinuerlig forbedring.
 • Du må ha en faglig sterk vurderingsevne, og ikke minst ha en evne til å se helheten, hvor prosjekter med mye detaljer er en del av arbeidshverdagen.
 • Prosjektene består av mange ulike fagmiljøer og vi ønsker derfor at du skal ha gode kommunikasjonsevner, at du er løsningsorientert og at du har et ønske om å bidra til at arbeidsplassen din skal være et godt sted å være.
 • Du må ha gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk og engelsk.

Vi tilbyr:

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø.
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell.
 • Fleksibel arbeidstid i et godt arbeidsmiljø.
 • På Kolsås har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden.
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage.
 • ​Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil og gangavstand til Kolsås T-banestasjon.
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087 i lønnsspenn fra 550 000 til 660 000 kroner brutto per år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes to prosent til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger vedrørende stillingen får du ved henvendelse til Gjermund Arnekleiv på telefon: 920 48 071 eller Trygve Jordan på telefon: 479 77 959.

Den statlige arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 9. februar 2017 10:41.. Sist oppdatert 3. april 2017 14:44.