Overingeniør innen SOA og informasjonsutveksling

Forsvaret har over 20 000 brukere på IKT plattformer med ulike sikkerhetsnivåer. Planlagte og kommende prosjekter og krafttak for samordning av de ulike plattformene medfører at vi søker dyktige fagfolk til et av de største og bredeste faglige miljøene i Norge. Nå trenger vi en faglig dyktig overingeniør til fast SOA (service-oriented architecture)-stilling for forsvarssektorens kjernetjenester.

​​​​​Stillingen er plassert i Forsvarsmateriell IKT-Kapasiteter som utruster forsvarssektoren med relevante og tidsriktige IKT-løsninger. Divisjonen har hovedansvar for teknisk forvaltning og videreutvikling av forsvarssektorens sikre IKT løsninger. Ved Kjernetjenesteavdelingen har vi ledig stilling som overingeniør med spesielt ansvar for SOA og informasjonsutveksling.

 

Arbeidsoppgaver

 • Du skal utvikle, framskaffe, videreutvikle og forvalte tekniske løsninger og konsepter for systemer innen fagområdet SOA/SOI, og generell informasjonsutveksling mellom applikasjoner
 • Du vil være faglig rådgiver og anbefale teknisk arkitektur innen ansvarsområdet
 • Mange av oppgavene dine vil skje i tett samarbeid med relevante fagavdelinger i Forsvaret, som Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI)
 • Du vil i denne stillingen få gode muligheter til faglig kompetanseutvikling, slik at du holder deg oppdatert med den teknologiske utviklingen innen fagområdet

 

Kvalifikasjoner

 • Du må ha utdanning som bachelor eller tilsvarende med relevant fagkrets og minimum 3 års erfaring fra forvaltning og utvikling av SOA/SOI løsninger
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning
 • Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Du er en utvikler som kan arkitektur
 • Du kjenner til WS-standardene, og er god på serverside programmering med Java eller C#
 • Du har god erfaring med IoC og ORM, og kan skrive XML. Du har utviklet webServices og benyttet slike
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig/NATO Secret før tiltredelse
 • Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du kan identifisere deg med våre kjerneverdier integritet, ansvar og respekt.

 

Personlige egenskaper

 • Du må ha god analytisk evne og evne til å se helheten i IKT-infrastrukturer.
 • Du er godt teknologisk oppdatert og evner kontinuerlig å tilegne deg kunnskap om ny og endret teknologi.
 • Du bør være utadvendt, ha gode samarbeidsevner og evne til å arbeide så vel selvstendig som i grupper.
 • Du må ha et ønske om å bidra til at Kjernetjenester gir Forsvarets brukere de tjenester som gjør hverdag og oppdragsgjennomføring lettere

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidsdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid i et godt arbeidsmiljø
 • På Kolsås har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom og du vil ha mulighet til å trene i arbeidstiden
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass vår egen barnehage
 • Gratis parkering,mulighet for lading av el-bil og gangavstand til Kolsås T-banestasjon
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnsspenn fra kr. 565 000 – kr. 685 000. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

 
Nærmere opplysninger vedrørende stillingene får du ved henvendelse til Arve Klev, telefon​​​ 67 86 25 25 /  992 08 140.

 

 

Den statlige arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 13. mars 2017 16:43.. Sist oppdatert 13. mars 2017 17:23.