Overingeniør - Java, SOA og informasjonsutveksling

Ved kjernetjenesteavdelingen har vi ledig stilling som overingeniør med spesielt ansvar for SOA og informasjonsutveksling.

​Forsvaret har over 20 000 brukere på IKT-plattformer med ulike sikkerhetsnivåer. Planlagte og kommende prosjekter og krafttak for samordning av de ulike plattformene medfører at vi søker dyktige fagfolk til et av de største og bredeste faglige IKT-miljøene i Norge. Nå trenger vi en faglig dyktig overingeniør til fast SOA(service-oriented architecture)-stilling for forsvarssektorens kjernetjenester.

Stillingen er plassert i Forsvarsmateriell IKT-Kapasiteter som utruster forsvarssektoren med relevante og tidsriktige IKT-løsninger. Divisjonen har hovedansvar for teknisk forvaltning og videreutvikling av forsvarssektorens sikre IKT løsninger.

Arbeidsoppgaver

 • Du skal utvikle, framskaffe, videreutvikle og forvalte tekniske løsninge og konsepter for systemer innen fagområdet SOA, og generell informasjon utveksling mellom applikasjoner Eksempelvis vil du utvikle integrasjon mot F-35 systemene
 • Du vil være faglig rådgiver og anbefale teknisk arkitektur innen ansvarsområdet
 • Mange av oppgavene dine vil skje i tett samarbeid med relevante fagavdelinger i Forsvaret, som   Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI)
 • Du vil i denne stillingen få gode muligheter til faglig kompetanseutvikling, slik at du holder deg oppdatert    med den teknologiske utviklingen innen fagområdet

Kvalifikasjoner

 • Du må minimum ha IT-utdanning som bachelor eller tilsvarende med relevant fagkrets
 • Du må ha meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Flytende norsk både muntlig og skriftlig er en forutsetning
 • Du er en meget dyktig Java-utvikler som kan arkitektur
 • Du har erfaring med IoC og ORM, og kan skrive XML
 • Det er ønskelig at du kan HTML, CSS og Javascript
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig/NATO Secret før tiltredelse
 • Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du kan identifisere deg med våre kjerneverdier integritet, ansvar og respekt

Personlige egenskaper

 • Du må ha god analytisk evne og evne til å se helheten i IKT infrastrukturer
 • Du er godt teknologisk oppdatert og evner kontinuerlig å tilegne deg kunnskap om ny og endret teknologi
 • Du bør være utadvendt, ha gode samarbeidsevner og evne til å arbeid så vel selvstendig som i grupper
 • Du må ha et ønske om å bidra til at Kjernetjenester gir Forsvarets brukere de tjenester som gjør hverdag og oppdragsgjennomføring lettere

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • På Kolsås har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil og gangavstand til Kolsås T-banestasjon
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnsspenn fra kr. 565 000-kr. 700 000 brutto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen  trekkes  2 % til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger vedrørende stillingen får du ved henvendelse til Arve Klev, tlf. 67 86 25 25 / 992 08 140.

Den statlige arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 18. mai 2017 10:02.. Sist oppdatert 18. mai 2017 11:35.