Overingeniør - Java, SOA og informasjonsutveksling. 2. gangs utlysning

​Forsvaret har over 20 000 brukere på IKT plattformer med ulike sikkerhetsnivåer. Planlagte og kommende prosjekter og krafttak for samordning av de ulike plattformene medfører at vi søker dyktige fagfolk til et av de største og bredeste faglige IKT-miljøene i Norge. Nå trenger vi en faglig dyktig overingeniør til fast SOA (service-oriented architecture)-stilling for forsvarssektorens kjernetjenester.


Ved Forsvarsmateriell IKT-kapasiteters Kjernetjenesteavdeling er det en stilling ledig som overingeniør med spesielt ansvar for SOA (service-oriented architecture) og informasjonsutveksling.

Arbeidsoppgaver

 • Du skal utvikle, framskaffe, videreutvikle og forvalte tekniske løsninger og konsepter for systemer innen fagområdet SOA, og generell informasjon utveksling mellom applikasjoner Eksempelvis vil du utvikle integrasjon mot F-35 systemene.
 • Du vil være faglig rådgiver og anbefale teknisk arkitektur innen ansvarsområdet.
 • Mange av oppgavene dine vil skje i tett samarbeid med relevante fagavdelinger i Forsvaret, som Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI).
 • Du vil i denne stillingen få gode muligheter til faglig kompetanseutvikling, slik at du holder deg oppdatert med den teknologiske utviklingen innen fagområdet.
 

Kvalifikasjoner

 • Du må minimum ha bachelor innen IT, eller tilsvarende med relevant fagkrets.
 • Du må ha meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Du er en meget dyktig Java-utvikler som kan arkitektur.
 • Du har erfaring med IoC og ORM, og kan skrive XML.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig/Nato Secret før tiltredelse.
 • Det er ønskelig at du kan HTML, CSS og Javascript.
 

Personlige egenskaper

 • Du må ha gode analytiske evner, og evne å se helheten i IKT infrastrukturer.
 • Du er godt teknologisk oppdatert og evner kontinuerlig å tilegne deg kunnskap om ny og endret teknologi.
 • Du bør være utadvendt, ha gode samarbeidsevner og evne å arbeide både selvstendig og i grupper.
 • Du må ha et ønske om å bidra til at Kjernetjenester gir Forsvarets brukere de tjenester som gjør hverdag og oppdragsgjennomføring lettere.
Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

 

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø.
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice.
 • På Kolsås har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden.
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage.
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil og gangavstand til Kolsås T-banestasjon.
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnsspenn fra kr 565.000 – 700.000,- brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
 • For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 
Nærmere opplysninger vedrørende stillingen får du ved henvendelse til Arve Klev, tlf. 67 86 25 25/992 08 140.
 
 
Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.


Publisert 2. juni 2017 10:48.. Sist oppdatert 2. juni 2017 12:11.