Overingeniør - kjemiker, kjemiingeniør, toksikolog

​​​​​​Ved Sanitetsavdelingen i Forsvarsmateriell felleskapasiteter er det en ledig stilling som overingeniør/saksbehandler. Avdelingen ivaretar fagmyndighet for kjemikalieforvaltning og sanitetsmateriell i forsvarssektoren.

​​​​​​Ved Sanitetsavdelingen i Forsvarsmateriell felleskapasiteter er det en ledig stilling som overingeniør/saksbehandler materiell. Avdelingen ivaretar fagmyndighet for kjemikalieforvaltning og sanitetsmateriell i forsvarssektoren og er ansvarlig for eierskapsforvaltning av dette. Vi søker deg som vil jobbe med eierskapsforvaltning i forsvarssektoren.

Arbeidsoppgaver:​

 • Teknisk saksbehandling i forhold​ til kjemikalieforvaltning og sanitetsmateriell.

Kvalifikasjoner:

 • Du må være utdannet kjemiker, kjemiingeniør eller toksikolog.
 • Du må ha minst tre års relevant arbeidserfaring knyttet til egen utdanningsretning.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og Nato Secret før tiltredelse.
 • Du må ha gode lese- og skriveferdigheter i norsk og engelsk.
 • Det er ønskelig at du har erfaring innen offentlig forvaltning.
 • Det er ønskelig at du har tilleggsutdanning (minimum 30 studiepoeng) innen egen utdanningsretning, ledelse, logistikkfag eller pedagogikk.
 • Det er ønskelig at du har gjennomført grunnleggende befals- eller soldatutdanning.
 • Stillingen medfører at en må kunne påregne beordring til operasjoner i Norge og i utlandet.
 • Søker må tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet, minimum C1 (skikket for inspeksjonsreiser ved utenlandsoperasjoner i høyrisikoområder) samt gjennomføre og bestå fysisk test.

Personlige egenskaper:

 • Du er strukturert og analytisk og har en systematisk arbeidsmetodikk som bidrar til god oversikt, klare mål for arbeidet ditt og gode resultater.
 • Du har et sterkt engasjement og viser høy grad av integritet.
 • Personlig egnethet og vil bli vektlagt. Det vil bli foretatt intervju av aktuelle kandidater og resultatet av intervjuet vil bli tillagt stor vekt i utvelgelsesprosessen.

Vi tilbyr:​

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø. Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell.
 • Fleksibel arbeidstid i et godt arbeidsmiljø.
 • På Kolsås har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden.
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage.
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil og gangavstand til Kolsås t-banestasjon.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087 etter kvalifikasjoner, lønnstrinn mellom 58 og 65. Fra lønnen trekkes to prosent lovfestet pensjonsinnsku​dd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få av fagsjef Stina Dahlgren, mobil: 416 32 303.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 31. januar 2017 16:01..