Overingeniør Kravhåndtering

​Forsvarsmateriells Landkapasiteter ved Systemseksjon har ansvaret for å samordne og koordinere på tvers av avdelingene innenfor divisjonen, slik at oppgaver i faglinjen utføres på en mest mulig enhetlig måte, og etter de prosesser og prosedyrer som er beskrevet i kvalitetssystemet. Videre skal seksjonen følge opp at bestemmelsesverk blir etterlevd, både i Forsvarsmateriell Landkapasiteter og ute ved enheter/avdelinger i Forsvaret. Seksjonen består av Systemstyringskontoret og Materielldatakontoret som forvalter systemseksjonens arbeidsoppgaver.

Vi søker nå en strukturert og analytisk overingeniør til vårt Systemstyringskontor. Systemstyringskontoret er organisert under Forsvarsmateriells Landkapasiteter, Tekninsk avdeling, Systemseksjonen. Kontoret er ansvarlig for å ivareta systemunderstøttelse av Forsvarets materiellsystemer. Dette omfatter også støtte til investeringsprosjekter i Forsvaret med Systems Engineering kompetanse og støtte til forvaltning av materiell som er i drift i Forsvaret.

Arbeidsoppgaver
Du skal jobbe med å veilede, koordinere og tilrettelegge aktiviteter innen fagområdet Systems Engineering med fokus på kravhåndtering og bruk av kravverktøy for gjennomføring av prosjekter og forvaltning av materiell i Forsvaret. Administrasjon av kravbibliotek, samt veilede og assistere prosjektgrupper og tekniske saksbehandlere innen kravhåndtering.

 • Veilede, koordinere og tilrettelegge aktiviteter innen fagområdet System Engineering
 • Holde fokus på kravhåndtering og kravverktøy
 • Veilede og assistere prosjektgrupper og tekniske saksbehandlere
 • Administrasjon og forvaltning av kravbibliotek
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse fra universitet eller høyskole på bachelor nivå innen relevante fagområder
 • Annen utdanning og/eller spesiell relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Minimum 3 års relevant arbeidserfaring
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk og engelsk
 • Grunnleggende forståelse om programmering og databaser
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/Nato secret

Ønskelig

 • God kunnskap om bruk av SAP som arbeidsverktøy

Personlige egenskaper

 • Engasjert og viser høy grad av integritet
 • Du er åpen, inkluderende og tillitsskapende, og du evner å bygge gode samarbeidsformer på tvers av fagmiljø
 • Kvalitetsorientert, nøyaktig og evner å jobbe selvstendig
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Resultatorientert og trives godt med å levere tidsriktige produkter
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemsskap i Forsvarets personellservice
 • På Kolsås har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil og gangavstand til Kolsås T-banestasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som, overingeniør 1087, lønnspenn kronerbrutto pr.år. 537 700,- til 590 000,- Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse

For mer informasjon om stillingen, kontakt Anne S. Langen på tlf. 982 15 788 eller via e-post: alangen@mil.no

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 29. september 2017 14:25.. Sist oppdatert 29. september 2017 14:36.