Overingeniør - planleggings og prosjektarbeid

Ved prosjektavdelingen i Maritime kapasiteter er det ledig fast stilling som overingeniør innen planlegging - og prosjektarbeid.

​Maritime kapasiteters hovedoppgave er planlegging, anskaffelse og forvaltning av Forsvarets fartøyer i levetiden. Anskaffelsene omfatter alt fra milliardprosjekter - som kjøp av fregatter, nytt logistikkfartøy, korvetter og undervannsbåter - til mindre modifikasjoner.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere og bidra til at prosjektenes samlede ressursbehov ang prosjektgjennomføring fra MARKAP,  FMA, FFI og FLO blir klarlagt, og være avdelingens representant i ressursdialoger Internt og eksternt.
 • Bidra inn mot planleggingsfasen i prosjekter for å bedre kvaliteten på planene.
 • Bidra til risikovurderinger av prosjektene i livsløpet.
 • Bidra til videreutvikling av ressursstyring i avdelingen.
 • Bistå prosjektledere i MARKAP med optimal tverrprioritering opp mot linjen samt mot innleide ressurser.
 • Ivareta avdelingens personelloversikter og utarbeide prognoser for fremtidig ressursbehov.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves bachelor eller tilsvarende (to-årig høgskole/Krigsskole)
 • Minimum tre års erfaring med prosjekt- eller ressursplanlegging/koordinering
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for norsk klarering Hemmelig og NATO Secret.
 • Ønskelig med gode datakunnskaper, spesielt innen MS Office
 • Ønskelig med erfaring fra prosjektstyringssystemer
 • Det er ønskelig med erfaring med bruk av ERP-systemer som IFS eller SAP.
 • Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du kan identifisere deg med våre kjerneverdier integritet, ansvar og respekt.

Personlige egenskaper

 • Jobbe selvstendig, men samtidig fungere i team
 • Effektiv og metodisk
 • Initiativrik og omgjengelig
 • Evne til å opparbeide seg helhetsoversikt
 • Gode samarbeidsevner
 • God norsk og engelsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • Fast stilling i en ny og spennende etat.
 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid i et godt arbeidsmiljø
 • På Haakonsvern orlogsstasjon har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Haakonsvern har i tillegg en egen brannstasjon, sykestue, postkontor, kirke, lege- og tannlegekontor, et flott kjøkken og militær forlegning. Man kaller ofte Haakonsvern «et samfunn i miniatyr».
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnstrinn 60 - 68. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Nærmere opplysninger vedrørende stillingen fås ved henvendelse til seksjonssjef Tone Schønberg tlf: 5550 4751 eller e-post tschonberg@mil.no.

SØKNADER UTEN ATTESTER OG VITNEMÅL VIL IKKE BLI VURDERT.

Den statlige arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 13. mars 2017 17:05..