Overingeniør/prosjektleder IKT

Stillingenes ansvarsområde er i hovedtrekk prosjektledelse av prosjekter eller delprosjekter innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

​​​​​Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet som anskaff​​er og forvalter flere tusen kjøretøy, over hundre fly og helikopter, et femtitalls fartøy og ledelsessystemer for Forsvaret. I Forsvarsmateriell får du mulighet til å jobbe med noe av verdens mest teknisk avanserte utstyr og våpensystemer.

For at vi skal utvikle oss og fortsatt levere på et høyt nivå, trenger vi medarbeidere med ulik kompetanse innen tekniske, merkantile, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og juridiske fag. Hos oss får du jobbe i team med de beste innen sitt fagfelt – både i Norge og utlandet.

Prosjektavdelingen har som hovedansvar å sikre at tildelte investeringsprosjekter blir planlagt og gjennomført i samsvar med oppdrag og regelverk for investeringsvirksomheten i forsvarssektoren. Stillingenes ansvarsområde er i hovedtrekk prosjektledelse av prosjekter eller delprosjekter innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi som skal understøtte etableringen av nettverksbasert forsvar.

Arbeidsoppgaver:

 • Du skal lede, planlegge og gjennomføre tildelte prosjekter innenfor seksjonens ansvarsområde der stillingsinnehaver er utpekt som prosjektleder eller delprosjektleder. Dette inkluderer oppfølging av fremdrift, økonomi og ytelse av prosjektet samt terminering i samsvar med etablerte planer i tråd med Prinsix prosjektmetodikk og gjeldende bestemmelser.
 • Koordinere arbeidet mellom interne og eksterne aktører tilknyttet prosjektet samt rapportere prosjektstatus til seksjonsleder.
 • Du vil delta i eksterne og interne arbeidsgrupper og utvalg samt ivareta ansvaret for samarbeid med eksterne samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt.

Kvalifik​​​​asjoner:

 • ​​​​Du må ha relevant utdanning på bachelornivå og det er ønskelig med masternivå. Det kreves minimum tre års relevant erfaring fra prosjektarbeid, fortrinnsvis som prosjektleder.
 • Du er flink til å uttrykke deg muntlig og skriftlig både på norsk og engelsk, har meget gode samarbeidsevner, lederegenskaper og evnen til å motivere ditt prosjektteam.
 • Stillingen krever at du kan legge frem og presentere saker for beslutningstakere.
 • Du må være forberedt på å gjennomgå opplæring og sertifisering som prosjektleder i Forsvaret, delvis som egenstudie.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig før tiltredelse.

Vi tilbyr:

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø.
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell.
 • Fleksibel arbeidstid i et godt arbeidsmiljø.
 • På Kolsås har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden.
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage.
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil og gangavstand til Kolsås t-banestasjon.
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087 i lønnsspenn fra 550 000 kroner til 660 000 kroner brutto per år. For særskilt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes to prosent til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger vedrørende stillingen fås ved henvendelse til seksjonssjef Olav Skogli, på telefon 6786 2450 / 489 93 700 eller avdelingssjef Tarjei Holtestaul, på telefon 6786 2474 / 934 83 244.

Den statlige arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 27. januar 2017 10:07.. Sist oppdatert 10. juli 2017 14:59.