Overingeniør/saksbehandler (Bioingeniør)

Vi søker deg som vil bidra med å utvikle og forvalte materielløsninger for forsvarssektoren

Ved Felleskapasiteter, Sanitetsavdelingen er det ledig en fast stilling som overingeniør/ saksbehandler materiell. Avdelingen ivaretar fagmyndighet for kjemikalieforvaltning og sanitetsmateriell i forsvarssektoren og er ansvarlig for eierskapsforvaltning av dette. Det er et tett samarbeid med avdelinger i forsvarssektoren, nasjonale forvaltningsorgan, industri og internasjonale samarbeidspartnere.

Arbeidsoppgaver:

Du vil bidra til at Norges militære styrker har tidsriktig materiell og effektive rutiner for forvaltning:

 • Teknisk saksbehandling mot investerings-, bygg-, og forskningsprosjekter.
 • Saksbehandling, utarbeidelse av faglige innspill og tekniske krav til rammeavtaler, tilbud, studier, kontrakter og regelverk.
 • Etablere og ajourholde grunnlagsdata for materiell.
 • Tilsynsvirksomhet i forsvarssektoren innen myndighetsområdene.

Kvalifikasjoner:

 • Du må være utdannet bioingeniør.
 • Du må ha minst 3 års relevant arbeidserfaring knyttet til egen utdanningsretning.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG og NATO SECRET før tiltredelse.
 • Du må kunne deployere til operasjoner nasjonalt og i utlandet, minimum C1 (Medisinsk skikket for inspeksjonsreiser ved utenlandsoperasjoner i høyrisikoområder).
 • Du må ha gode norsk og engelsk lese- og skriveferdigheter.
 • Det er ønskelig at du har erfaring innen offentlig forvaltning.
 • Det er ønskelig at du har tilleggsutdanning (min 30 SP) innen egen utdanningsretning, ledelse, logistikkfag eller pedagogikk.
 • Det er ønskelig at du har gjennomført grunnleggende befals- eller soldatutdanning.

Personlige egenskaper:

 • Du er strukturert og analytisk og har en systematisk arbeidsmetodikk som bidrar til god oversikt, klare mål for arbeidet ditt og gode resultater
 • Du har et sterkt engasjement og viser høy grad av integritet.
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg.
 • Personlig egnethet og egenskaper vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier; integritet, respekt og ansvar.

 

Det vil bli foretatt intervju av aktuelle kandidater og resultatet av intervjuet vil bli tillagt stor vekt i utvelgelsesprosessen.


Vi tilbyr


 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø i sterk utvikling.
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • På Kolsås har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleie med blant annet svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden.
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Arbeidssted er Kolsås, og vi kan tilby gratis parkering med mulighet for lading av el-bil og gangavstand til Kolsås T-banestasjon
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087 fra kr 494.800-579.300,- brutto pr år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få av fagsjef Stina Dahlgren, mobil 416 32 303.

 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen.Publisert 17. august 2017 14:56.. Sist oppdatert 17. august 2017 15:03.