Overingeniør - yrkeshygieniker

​​​​​​​Ved Sanitetsavdelingen i Forsvarsmateriell felleskapasiteter er det en ledig stilling som overingeniør/saksbehandler. Avdelingen ivaretar fagmyndighet for kjemikalieforvaltning og sanitetsmateriell i forsvarssektoren.

​​​​​​​Ved Sanitetsavdelingen i Forsvarsmateriell felleskapasiteter er det en ledig stilling som overingeniør/saksbehandler materiell. Avdelingen ivaretar fagmyndighet for kjemikalieforvaltning og sanitetsmateriell i forsvarssektoren og er ansvarlig for eierskapsforvaltning av dette. Vi søker deg som vil jobbe med eierskapsforvaltning i forsvarssektoren.

Arbeidsoppgaver:​

 • Teknisk saksbehandling i forhold til kjemikalieforva​ltning og sanitetsmateriell.

Kvalifikasjoner:​

 • Du må være utdannet yrkeshygieniker.
 • Du må ha minst tre​​​ års relevant arbeidserfaring knyttet til egen utdanningsretning.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og Nato Secret før tiltredelse.
 • Du må ha gode lese- og skriveferdigheter i norsk og engelsk.
 • Det er ønskelig at du har erfaring innen offentlig forvaltning.
 • Det er ønskelig at du har tilleggsutdanning (minimum 30 studiepoeng) innen egen utdanningsretning, ledelse, logistikkfag eller pedagogikk.
 • Det er ønskelig at du har gjennomført grunnleggende befals- eller soldatutdanning.
 • Stillingen medfører at en må kunne påregne beordring til operasjoner i Norge og i utlandet.
 • Søker må tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet, minimum C1 (skikket for inspeksjonsreiser ved utenlandsoperasjoner i høyrisikoområder) samt gjennomføre og bestå fysisk test.

Personlige eg​enskaper:

 • Du er strukturert og analytisk og har en systematisk arbeidsmetodikk som bidrar til god oversikt, klare mål for arbeidet ditt og gode resultater.
 • Du har et sterkt engasjement og viser høy grad av integritet.
 • Personlig egnethet og vil bli vektlagt. Det vil bli foretatt intervju av aktuelle kandidater og resultatet av intervjuet vil bli tillagt stor vekt i utvelgelsesprosessen.

Vi tilbyr:​​

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø.
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell.
 • Fleksibel arbeidstid i et godt arbeidsmiljø.
 • På Kolsås har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden.
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage.
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil og gangavstand til Kolsås t-banestasjon.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087 etter kvalifikasjoner, lønnstrinn mellom 58 og 65. Fra lønnen trekkes to prosent lovfestet pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få av fagsjef Stina Dahlgren, mobil: 416 32 303.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.​

Publisert 31. januar 2017 16:15..