Overingeniør – Yrkeshygieniker 2. gangs utlysning

Ved vår sanitetsavdeling er det en ledig stilling som overingeniør/saksbehandler for materiell. Avdelingen ivaretar fagmyndighet for kjemikalieforvaltning og sanitetsmateriell i forsvarssektoren og er ansvarlig for eierskapsforvaltning av dette. Vi søker deg som vil jobbe med eierskapsforvaltning i forsvarssektoren.

​​​​​​

Arbeidsoppgaver

 • Teknisk saksbehandling ift kjemikalieforvaltning og sanitetsmateriell.

 

Kvalifikasjoner

 • Du må ha bachelor med yrkeshygienisk videreut​danning.
 • Du må ha minst 3 års relevant arbeidserfaring knyttet til egen utdanningsretning.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig og Nato Secret før tiltredelse.
 • Du må ha gode norsk og engelsk lese- og skriveferdigheter.
 • Det er ønskelig at du har erfaring innen offentlig forvaltning.
 • Det er ønskelig at du har tilleggsutdanning (min 30 SP) innen egen utdanningsretning, ledelse, logistikkfag eller pedagogikk.
 • Det er ønskelig at du har gjennomført grunnleggende befals- eller soldatutdanning.
 • Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du kan identifisere deg med våre kjerneverdier integritet, ansvar og respekt. 

Stillingen medfører at en må kunne påregne beordring til operasjoner i Norge og i utlandet.


Søker må tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet, minimum C1 (Skikket for inspeksjonsreiser ved utenlandsoperasjoner i høyrisikoområder) samt gjennomføre og bestå fysisk test.Personlige egenskaper

 • Du er strukturert og analytisk og har en systematisk arbeidsmetodikk som bidrar til god oversikt, klare mål for arbeidet ditt og gode resultater.
 • Du har et sterkt engasjement og viser høy grad av integritet.
 • Personlig egnethet og vil bli vektlagt. Det vil bli foretatt intervju av aktuelle kandidater og resultatet av intervjuet vil bli tillagt stor vekt i utvelgelsesprosessen.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid i et godt arbeidsmiljø
 • På Kolsås har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil og gangavstand til Kolsås t-banestasjon
 • nn etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087 etter kvalifikasjoner, ltr. 58 – 65. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få av fagsjef Stina Dahlgren, mobil 416 32 303.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.​

Publisert 13. mars 2017 16:53.. Sist oppdatert 13. mars 2017 17:24.