Overingeniører - avionikk, kommunikasjon og navigasjon

Vi har nå to ledige stillinger som overingeniører ved Forsvarsmateriell luftkapasiteter, avionikkseksjonen – kontor for kommunikasjon, navigasjon, Automatic Flight Control og instrument.

​Avionikkseksjonen er tillagt fagansvar og luftdyktighetsansvar for all avionikk og flyrelatert våpenmateriell i Forsvaret. Kontor for kommunikasjon, navigasjon, Automatic Flight Control Systemer (AFCS) og instrument jobber spesielt med det utstyret piloten trenger for å operere fartøyet i luftrommet. Kontoret har også ansvaret for de datalinker som brukes i Forsvarets luftmateriell, samt navigasjon og AFCS, som brukes i UAV (unmanned aerial vehicle) og våpen.

Du vil arbeide med varierte og selvstendige oppgaver på det mest moderne tekniske materiellet som er innen luftfart, med kompetanseoppbygging innen fagområdet til seksjonen.

Arbeidsoppgaver

Du vil jobbe med store nasjonale og internasjonale leverandører og ha et utstrakt samarbeid med ulike fagmiljøer i våre samarbeidsland. Arbeidsoppgavene er fordelt mellom støtte til investeringsprosjekter og driftsstøtte. I investeringsprosjekter vil du jobbe som fagressurs mot prosjekter, som for eksempel nye kampfly og redningshelikopter. Driftsstøtte til eksisterende luftfartøy dreier seg i stor grad om følgende:

 • Foreta tekniske undersøkelser, utrede, utprøve og anbefale valg av materiell.
 • Utføre tekniske løsninger, utarbeide modifikasjoner.
 • Utarbeide tekniske forskrifter og tekniske spesifikasjoner.
 • Initiere modifikasjoner/anskaffelser.
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjonskrav

 • Godkjent ingeniørutdannelse/bachelor fra universitet/høgskole innen elektronikk/datateknikk eller annen relevant fagkrets.
 • Erfaring fra selvstendig ingeniørmessig arbeid relatert til flymodifikasjoner innen avionikkfeltet vil bli vektlagt.
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk og engelsk.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for NATO Secret/Hemmelig.

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker deg som kan videreføre et utstrakt og faglig sterkt samarbeid mellom ulike fagmiljøer og samarbeidsland.
 • Du bør ha gode kommunikasjonsevner, være løsningsorientert og ha et ønske om å bidra til at arbeidsplassen din skal være et godt sted å være.
 • Det er viktig at du er strukturert, analytisk og at du har en systematisk arbeidsmetodikk som kan bidra til en god oversikt.
 • Du kan vise til gode rutiner og du setter deg klare mål for arbeidet ditt.
 • Du har sterkt engasjement og viser høy grad av integritet og serviceinnstilling.
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg.

Personlig egnethet, initiativ og pålitelighet vil bli vektlagt. Det vil bli foretatt intervju av aktuelle kandidater, og resultatet av intervjuet vil være ett av kriteriene i utvelgelsesprosessen.

Vi tilbyr:

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø.
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice.
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • På Kjeller har du tilgang til treningssenter og du vil ha mulighet til å trene i arbeidstiden.
 • Gratis parkering og mulighet for lading av el-bil.
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnstrinn 58-72 (LO Stat/Unio/YT Stat 498.000 til 648.100 kroner – Akademikerne 494.800 til 643.900 kroner brutto per år). Lønnsplassering etter kvalifikasjoner.
 • ​​Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.


Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Du må regne med noe reisevirksomhet. Forsvarsmateriell luftkapasiteter er i dag lokalisert på Kjeller. Det ligger i politiske føringer at Luftkapasiteter skal flytte fra basen på Kjeller innen 2023. Det betyr at endring av tjenestested må påregnes. For mer informasjon om stillingen, kontakt kontorsjef major Erik Gundesø,​ tlf: 63 80 82 70.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 6. april 2017 12:42..