Overingeniører våpenteknologi

 

Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet. Vårt oppdrag er å anskaffe og forvalte sikkert materiell til Forsvaret på en effektiv måte. Vi skal etablere og følge opp internasjonalt materiellsamarbeid og bistå Forsvarsdepartementet med markedsstøtte til norsk forsvarsindustri. Innkjøpene av F-35 kampfly og nye ubåter er blant de største investeringene i forsvarssektoren i Norge. Dette er krevende anskaffelser hvor forståelse for teknologi og kvalitet er avgjørende. Forsvarsmateriell er en av Norges største etater innen anskaffelser. Vi arbeider kontinuerlig med flere hundre prosjekter og tre ganger så mange kontrakter.


Vi søker tre tekniske saksbehandlere innenfor fagområdet våpenteknologi.

Stillingene er organisert i våpenseksjonen under teknisk avdeling i Landkapasiteter. Seksjonen er blant annet ansvarlig for å ivareta materiellsikkerhet og teknisk understøttelse av forsvarssektorens hånd og avdelingsvåpen samt Hærens artilleri våpensystemet og kavaleri kampvogn CV-90 og hovedkampvogn Leopard 2. Seksjonen skal også støtte med kompetanse innenfor teknologi og systemteknikk ved anskaffelser til Forsvaret .

Teknisk avdeling er blant annet ansvarlig for å ivareta materiellsikkerhet og teknisk understøttelse på landbaserte materiellsystemer. Dette omfatter støtte til anskaffelser i Forsvaret med kompetanse innenfor teknologi og systemteknikk. Avdelingen består av både sivilt- og militært ansatte i et bredt tverrfaglig teknisk miljø.

Nyutdannede oppfordres til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling og oppfølging innen fagområdet våpenteknologi
 • Utarbeide tekniske krav til materiell
 • Evaluere oppfyllelse av tekniske krav
 • Tilrettelegge for implementering av nytt materiell i Forsvaret med prosedyrer for ivaretakelse og drift av materiellet

  Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på bachelornivå eller tilsvarende innen relevant fagområde
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring, vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/NATO Secret

  Ønskelig

 • God kjennskap til SAP som arbeidsverktøy
 • Kunnskap om forsvarssektoren og spesielt Forsvaret

Personlige egenskaper

 • Strukturert, løsningsorientert og handlekraftig
 • Engasjert og viser høy grad av integritet
 • Kvalitetsorientert, nøyaktig og evner å jobbe selvstendig
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Resultatorientert og trives godt med å levere tidsriktige produkter
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

  Personlig egnethet vil bli vektlagt

  Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • På Kolsås har du tilgang til idrettsanlegg med svømmehall og styrkerom, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage. Gratis parkering og gangavstand til Kolsås T-banestasjon

  Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør lønnsspenn kroner 576 100 til 619 300 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Andre opplysninger

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontakt

Navn: Jens Tore Moen Alfei
Tittel: Kommandørkaptein
Telefon: 93483270
E-post: jealfei@fhs.mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 3. august 2018 13:19.. Sist oppdatert 20. august 2018 21:19.