P-8A Poseidon

Forsvarsmateriell har fått i oppdrag å anskaffe nye overvåkningsfly av typen P-8A Poseidon til Forsvaret.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​For å videreføre en MPA- og ISR-kapasitet som kan møte dagens og fremtidens utfordringer har Forsvarsmateriell fått i oppdrag å anskaffe nye maritime patruljefly til erstatning for dagens seks P-3 Orion og tre DA-20 Jet Falcon. ​

P-8A Poseidon er en formidabel plattform for overvåking av våre havområder, og vil gi både norske og allierte sivile og militære myndigheter et godt grunnlag for beslutninger. Ved siden av selve flyene, vil anskaffelsen også omfatte moderne sensorer, overvåkingssystemer, nye antiubåtvåpen og støttesystemer.

Poseidon-flyene kan dekke store havområder på kort tid og oppholde seg lenge i et operasjonsområde. Flyene har evne til å detektere, identifisere, følge og om nødvendig ramme mål under vann. P-8A Poseidon vil også videreføre bidrag til suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse, og er også en kapasitet for søk og redning i havområdene utenfor Norge. Det er i tillegg et viktig bidrag til samfunnssikkerheten gjennom evnen til å bidra til maritime kontraterroroperasjoner.

Kjøpet gjøres som en ordinær anskaffelse fra amerikanske myndigheter med levering til Norge i perioden 2021 – 2022. Den foreslåtte kostnadsrammen utgjør omlag 10 mrd. kroner, og i tillegg kommer kjøp av utstyr over etterretningstjenestens budsjetter. Totale kostander er regnet inn i langtidsplanens kostnadsrammer. ​

 

 

forsvarsmateriell_212_p8forsvarsmateriell_212_p8http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=9/media/PubImages/p-8_poseidon_BOING.jpg
forsvarsmateriell_212_p8forsvarsmateriell_212_p8http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=10/media/PubImages/p-8_poseidon_BOING2.jpg

​​

Tekniske Fa​​​kta:​​

P-8A er bygget med utgangspunkt i Boeing 737-800, som er et av de vanligste passasjerflyene i sivil luftfart.​
 
Generelle egenskaper:
Besetning: 9 personer (2 flygere, 7 spesialister)
Lengde: 39,47 m
Vingespenn: 35,72 m
Høyde: 12,83 m
Vekt (tom): 62 730 kg
Vekt (max take-off): 85 370 kg
Motorer: 2 × CFM65-7B (hver med 120 kN skyvekraft)
 
Ytelse:
Maks. hastighet: 907 km/t
Marsjhastighet: 815 km/t
Maks. høyde: 12 500 m (41 000 fot)
Rekkevidde: 2222 km, 1200 nm +, med 4 timers patruljetid.P-3 Orion ​P-3 orion

Forsvaret har i dag seks P-3 Orion-fly, som en del av 333 skvadronen under 133 luftving på Andøya.  P-3 Orion er et langtrekkende maritimt patruljefly. Flyet brukes hovedsakelig til overvåking og rekognosering, samt antiubåt – og andre maritime operasjoner.

Les mer her​​

DA-20 Jet F​alcon​​Da-20 jet falcon

Forsvaret har i dag tre DA-20 Jet Falcon og er Forsvarets fly for elektronisk krigføring. Det er også VIP-transport for blant annet kongefamilien, forsvarsministeren og forsvarssjefen. Hovedoppgavene til DA-20 er elektronisk krigføring.

Jet Falcon er underlagt 717-skvadronen som representerer Norges kapasitet innen luftbåren elektronisk krigføring. Skvadronen holder til på Gardermoen flystasjon.

Les mer her​​

​​​
Publisert 29. mars 2017 13:17.. Sist oppdatert 10. juli 2017 14:56.