ubaatubaathttp://forsvaret.no/media/PubImages/ubaat.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6587

Har du lyst til å jobbe som plankoordinator for en ny og spennende etat?

Forsvarsmateriell maritime kapasiteter søker etter en dyktig plankoordinator med stor grad av integritet og serviceinnstilling.

​​​​​​​​​Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet som anskaffer og forvalter flere tusen kjøretøy, over hundre fly og helikopter, et femtitalls fartøy og ledelsessystemer for Forsvaret. I Forsvarsmateriell får du mulighet til å jobbe med noe av verdens mest teknisk avanserte utstyr og våpensystemer.

For at vi skal utvikle oss og fortsatt levere på et høyt nivå, trenger vi medarbeidere med ulik kompetanse innen tekniske, merkantile, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og juridiske fag. Hos oss får du jobbe i team med de beste innen sine fagfelt – både i Norge og i utlandet​.

Forsvarsmateriell maritime​​ kapasiteter søker etter en dyktig plankoordinator med stor grad av integritet og serviceinnstilling, og som er motivert for arbeid i en ny etat.

Arbeidsoppg​​aver:​ ​

 • ​Bistå og støtte ledergruppens administrative behov, herunder utvikling og vedlikehold av interne prosesser og instrukser, samt strategi.
 • Utføre daglig driftsstøtte til avdelingen. Dette innebærer kontorstøtte og etterforsyning av forbruksmateriell til intern drift, i tillegg til bestilling av varer og tjenester for egen avdeling.
 • Bistå og støtte avdelingens saksbehandlere i bestilling av eksterne tjenester og materiell for maritimt materiell i Forsvarssektoren.
 • Være avdelingens representant for datasikkerhet, herunder adgangskontroll og dokumentsikkerhet.
 • Drifte det elektroniske og fysiske arkivet ved avdelingen, i tillegg til å etablere og drifte avdelingens plan- og ressursstyringsverktøy.
 • Oppfølging av avdelingens vernepliktige og kunder gjennom undersøkelser og målinger.

Kvalifikasjo​ner:​​​

 • ​Vi ser etter deg som har bachelor eller tilsvarende (for eksempel toårig distriktshøgskole) innen økonomiske og/eller administrative fag.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig.
 • Du må ha gode datakunnskaper, spesielt innen MS Office og Access.
 • Du må ha god muntlig og skriftlig formuleringsevne i norsk og engelsk.
 • Det er ønskelig med erfaring med bruk av ERP-systemer som IFS eller SAP.
 • Det er ønskelig med tjenesteerfaring fra Forsvaret.

Personlige egens​kaper:

 • Du har høy grad av selvstendighet.
 • Du har evne til å følge opp leveranser.
 • Du har gode samarbeidsevner, og du liker å jobbe både selvstendig og i team.

Vi til​​​byr:

 • Fast stilling i en ny og spennende etat.
 • Utfordrende arbeidsoppgaver i Skipsteknisk avdeling.
 • Fleksibel arbeidstid og trening to timer per uke i arbeidstiden (så lenge det ikke er til hinder for tjenesten).
 • Det vil være gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som førstekonsulent kode 1408, lønnstrinn 50 - 56, og stillingen lønnes i henhold til tabell i HA mellom UNIO, LO og YS Stat. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Tjenestested er Haakonsvern orlogsstasjon, Bergen kommune. Nærmere opplysninger om stillingen kan du få av kommandørkaptein Åge Vetaas, tlf: 5550 2851/ 926 91 958.

Den statlige arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 15. august 2016 17:41..