forsvarsmateriell_402_bletildeltberedskapsforsvarsmateriell_402_bletildeltberedskapshttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=792Kommandørkaptein og beredskapsoffiser Bjørn Ole Grodås tok stolt i mot KFBs beredskapspris for forsvarsrelatert sektor. Her sammen med vinner fra sivil sektor Haavard Stensvand. (Foto: Sten Havik)/media/PubImages/Grodås.jpg

Ble tildelt Beredskapsprisen

Bjørn Ole Grodås er beredskapsoffiser i Forsvarsmateriell. Denne uken ble han hedret for sin innsats for beredskapen i forsvarssektoren og tildelt Beredskapsprisen for 2017.

Prisvinner Grodås blir omtalt som en synlig person med gode initiativ, og som ved å sette søkelyset på beredskapsarbeidet har bidratt til å innføre en beredskapskultur i Forsvarsmateriell. Selv mener han mye fortsatt gjenstår for beredskapen i forsvarssektoren.

– Beredskapsplanlegging og forberedelser for å møte uventede og alvorlige situasjoner har alltid vært et langsiktig og møysommelig arbeid. For å lykkes med dette må gode planer utvikles, materiell og kompetanse må på plass, og Kommandørkaptein Bjørn Ole Grodås (Foto: Sten Havik)organisasjoner og planer må øves, sier kommandørkaptein Grodås.

Tildelingen skjedde under Totalforsvarskonferansen på Litteraturhuset i Oslo, der temaet i år var atomberedskap. Det er Kvinners frivillige beredskap (KFB) som deler ut prisen.

Beredskap på dagsordenen

KFB ble stiftet i 1951, og etablerte i 2008 en egen beredskapspris for å sette beredskap på dagsordenen. Prisen kan gis til enkeltpersoner, både i forsvarsrelatert og sivil sammenheng som gjennom en personlig innsats og et sterkt engasjement har bidratt til å bedre beredskapen i det norske samfunn - uansett nivå. 

I år hadde juryen valgt å gi KFBs beredskapspris for 2017 i sivil sektor til fylkesberedskapssjef i Sogn og Fjordane, Haavard Stensvand, og i forsvarsrelatert sektor til beredskapsoffiseren fra Forsvarsmateriell. 

– Jeg er veldig glad for å se at sivil sektor i dag har blitt tett integrert i planlegging sammen med forsvarssektoren, som er en forutsetning for å kunne etablere et moderne og effektivt totalforsvar. Vi har enda en vei å gå, men vi er i hvert fall på vei

sammen i riktig retning, sier Grodås.

 

 

KFBs beredskapspris er tidligere tildelt til:KFBs beredskapspris er tidligere tildelt til:<p><span style="font-size:13px;">F</span><span style="font-size:13px;">orsvarsrelatert sektor:</span></p><ul><li>Generalmajor Tor Rune Raabye, Heimevernet<br></li><li>Oberst Britt Tove Berg Brestrup, NVIO<br></li><li>Generalsekretær Monica K. Mattsson Kämpe, Folk og Forsvar<br></li><li>Generalløytnant Robert Mood, Forsvarets Veteranavdeling<br></li><li>Oberst Even Sandland, HV-17<br></li><li>Oberstløytnant Henning Skøien, Forsvarsstaben<br></li><li>Generalmajor Kristin Lund, Heimevernet<br></li></ul><p><span style="font-size:13px;"></span></p>http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=24
Juryens begrunnelseJuryens begrunnelse<p><strong>​</strong><span style="font-size:13px;"><strong>Dette er juryens begrunnelse for tildelingen:</strong></span></p><p><span style="font-size:13px;"><em>«Det er en glede å kunne fortelle at juryen denne gang har besluttet å gi prisen i forsvarsrelatertsektor til en person som har hatt et langt virke i Norges største beredskapsorganisasjon, Forsvaret. Og hvor vedkommende i sitt nåværende virke som beredskapsoffiser i Forsvarsmateriell har utvist et spesielt engasjement, langt utover det som kan forventes, og gjennomført et omfattende arbeid for å styrke beredskapsplanleggingen i denne nye forsvarsetaten.</em></span></p><p><span style="font-size:13px;"><em>Det blir sagt at kandidaten ser beredskapsoppgaven helhetlig i forhold til den rollen Forsvarsmateriell har med hensyn til å støtte Forsvaret, og at han har etablert et godt samarbeid med spesielt Forsvarsstaben (FST), Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) og Forsvarets logistikk organisasjon (FLO) for å tydeliggjøre Forsvarsmateriell (FMA)s rolle og ansvar i en beredskapssituasjon.</em></span></p><p><span style="font-size:13px;"></span><span style="font-size:13px;"><em>For å lette etatens beredskapsarbeid og øke kompetansenivået har vedkommende initiert og arrangert en årlig beredskapsdag for ledelsen og de ansatte i Forsvarsmateriell. I tillegg har han, for å lette arbeidet, etablert en egen beredskapsportal for å samle relevant planverk og gjøre dette tilgjengelig for nøkkelmedarbeidere knyttet til beredskapsplanleggingen.</em></span></p><p><span style="font-size:13px;"><em>Prisvinneren blir omtalt som en synlig person med gode initiativ, og som ved å sette søkelyset på beredskapsarbeidet har bidratt til å innføre en beredskapskultur i Forsvarsmateriell. </em></span></p><p><span style="font-size:13px;"><em>En flott innsats, er juryens dom som mener å ha funnet frem til en meget god og verdig ambassadør for beredskapssaken og har gleden av å kunne gi KFBs Beredskapspris 2017 i forsvarsrelatert sektor til beredskapsoffiser kommandørkaptein Bjørn Ole Grodås i Forsvarsmateriell»</em></span><span style="font-size:13px;"><br></span></p>http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=23

Publisert 19. april 2018 10:32. av Elisabeth Sandberg. Sist oppdatert 19. april 2018 13:51.