forsvarsmateriell_536_debilateralebåndeneeforsvarsmateriell_536_debilateralebåndeneehttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=905/media/PubImages/Picture09.jpg

En milepæl for ubåtprosjektet

Norge og Tyskland signerte en omfattende Program Arrangement for ubåtsamarbeidet.

​Tidlig i 2017 valgte regjeringen Tyskland som strategisk samarbeidspartner for Norge innenfor ubåtområdet. Norge skal sammen med den tyske anskaffelsesorganisasjonen Bundesamt für Ausrüstnung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) anskaffe seks nye identiske ubåter – to tyske og fire norske. I tiden etter har det maritime materiellsamarbeidet blitt formalisert og utvidet gjennom en Memorandum of Understanding (MoU).

Program Arrangement-signeringen mellom Forsvarsmateriell og BAAINBw som ble gjennomført mandag denne uken er en ytterligere konkretisering av det tysk-norske forsvarssamarbeidet og en videreføring av MoU-en. MoU-en er det overbyggende avtaleverket, mens Program Arrangement regulerer i detalj samarbeidet innen to områder: felles anskaffelse og felles levetidsforvaltning av identiske undervannsbåter.

strategisk samarbeid

Det strategiske partnerskapet omfatter ikke bare anskaffelsen av identiske ubåter, men også et samarbeid om utdanning, trening, drift, vedlikehold og understøttelse av de nye ubåtene.

Gjennom Program Arrangement er også Tyskland forpliktet til å utføre deler av planlagt vedlikehold på noen av sineubåter i Norge. En fremtidig driftsorganisasjon skal bemannes av begge nasjoner, og vil bli etablert i tilknytning til ny vedlikeholdsfasilitet på Haakonsvern.

Mål om signering av kontrakt i 2019

Forsvarsmateriell i Norge og BAAINBw i Tyskland, er nå inne i en krevende kommersiell prosess med leverandøren Thyssenkrupp Marine Systems (tkMS). Det forventes et modent og forhandlingsbart  tilbud fra tkMS innen 31. oktober  2018. Norge og Tyskland vil deretter sammen starte forhandlinger mot byggeverftet.

Innfasingen av nye ubåter planlegges fra midten av 2020-tallet og frem mot 2030. Anskaffelsen vil gå over ti år med leveranse av første ubåt om lag syv år etter bestilling, og påfølgende ubåter levert med en takt på en hvert år. Kontrakten på de fire nye norske ubåtene har en kostnadsramme på i overkant av 42 milliarder kroner (2018 kroner), inklusive merverdiavgift, usikkerhetsavsetning og gjennomføringskostnader.

Publisert 4. september 2018 15:58.. Sist oppdatert 19. september 2018 10:32.