forsvarsmateriell_591_deførstebergingspansforsvarsmateriell_591_deførstebergingspanshttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=972/media/PubImages/20181219FR_-0276.jpg
forsvarsmateriell_591_deførstebergingspansforsvarsmateriell_591_deførstebergingspanshttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=968/media/PubImages/20181219FR_-0362.jpg
forsvarsmateriell_591_deførstebergingspansforsvarsmateriell_591_deførstebergingspanshttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=970/media/PubImages/20181219FR_-0374.jpg
forsvarsmateriell_591_deførstebergingspansforsvarsmateriell_591_deførstebergingspanshttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=969/media/PubImages/20181219FR_-1310.jpg
forsvarsmateriell_591_deførstebergingspansforsvarsmateriell_591_deførstebergingspanshttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=971/media/PubImages/20181219FR_-1319.jpg

De første bergingspanservognene er overført til Hæren

Sammen med Forsvarsmateriell var hærledelsen og representanter fra forsvarsindustrien til stede på Rena 19. desember, da de første nye bergingspanservognene ble overført til Hæren.

De gamle vognene som ble tatt i bruk på 70-tallet er for lette for å berge Hærens tyngste materiell på en forsvarlig måte. De nye vognene vil med økt ytelse, beskyttelse og mobilitet bidra til en betydelig kapasitetsforbedring til Hæren. Med en tyngde på 63,5 tonn er dette Forsvarets tyngste kjøretøy.

– Bergingskapasitet er kampkraft, sier en fornøyd sjef Hæren, generalmajor Odin Johannessen.

Wisent 2 Bergingspanservogn levert av Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG) er basert på en innovativ og fremtidsrettet modulplattform som enkelt kan bygges om til tre ulike bruksformål, bergingspanservogn, ingeniørpanservogn og gjennombryterpanservogn. Vognens digitaliserte kommando- og kontrollsystem gjør at den skal kunne samhandle med Hærens nye CV90 kampvogner. Den blir dermed nok en viktig brikke i den videre moderniseringen av Hæren.

– De nye bergingspanservognene vil være et viktig steg videre i moderniseringen av Hæren. Vognens modulære konstruksjon gjør denne til en av de aller beste i sitt slag i verden, sier sjef for Forsvarsmateriell landkapasiteter, brigader Morten Eggen.

Kontrakten omfatter en leveranse av seks vogner med tilhørende logistikk- og støttesystemer. Den første vognen ble levert til troppeprøver allerede i 2017, og den siste vognen leveres i 2020. Kontrakten har en verdi på cirka 400 millioner kroner.

Publisert 20. desember 2018 14:43..