Forsvarets skytjenester på anbud: – Alliansene er bredere enn forventet

Forsvarsmateriell inviterer til åpen seremoni når vinneren av plan- og designkonkurransen skal kåres i slutten av juni.

Nylig lyste Forsvarsmateriell ut en plan- og designkonkurranse for Forsvarets fremtidige skytjenester. Forsvarsmateriell anskaffer alt av materiell for Forsvaret. Med den nye konkurranseformen, som typisk brukes i byggebransjen, håper Forsvarsmateriell å få det beste næringslivet har å by på.

Etaten vil nemlig ikke bare ha hjelp til å bygge skytjenester, men også til å lage selve planen for hvordan et forsvars digitale infrastruktur bør bygges opp fra bunnen av: Hvordan skal infrastrukturen se ut? Hvor mye bør de bygge selv, hvor mye bør de kjøpe? Hvordan bør i så fall disse anskaffelsene skje? 

Programdirektør Petter Moe i Forsvarsmateriell.

Omfanget skal inkludere IKT-plattformer for alle relevante formål i Forsvaret, inkludert kommando og kontroll, forvaltning, logistikk, kontorstøtte, samhandling og digitalisering.

– Målet er å oppnå mer effektiv informasjonsdeling, samhandling og gjennomgående tjenester for nasjonale styrker i operasjoner, samt med aktører i totalforsvaret og allierte. De nye skyløsningene skal rett og slett brukes til å erstatte og oppgradere alt Forsvaret driver med, sier programdirektør Petter Moe i Forsvarsmateriell til Digi.no.

Søkeren med de beste svarene vinner en million kroner, mens de øvrige deltakerne får et honorar på 500 000 kroner.

I dag bruker det norske forsvaret nesten ikke skytjenester i det hele tatt.

– Bredere konstellasjoner enn for tre år siden

Etter den korte fristen på en uke, har åtte søkere meldt interesse for å delta i konkurransen. Syv av dem oppfylte de formelle kriteriene, og er med videre.

– Vi ser allerede i de første svarene fra deltakerne konturen av at det kan finnes løsninger som vi ikke har tenkt over at vi trenger, sier programdirektør Petter Moe i Forsvarsmateriell til Digi.no

Ifølge Moe vil deltakerne foreløpig ikke tilkjennegi seg overfor Digi, men vi får vite at flere av dem er konstellasjoner av flere virksomheter.

– Vi ser at flere har klart å finne sammen på den svært korte fristen. Og alliansene er bredere enn det vi forventet. Vi har inntrykk av at det foregår en utvikling i markedet der aktører velger å utfylle hverandre i stedet for å finne fram til alt selv, sier Moe.

Han eksemplifiserer at konstellasjonene ikke var like sammensatte da de lyste ut en RFI (Request For Information) for tre år siden.

Litt over halvparten av deltakerne er ifølge Forsvarsmateriell aktører de forventet at skulle søke, mens to-tre er fra tilstøtende områder.

– I vårt moderne digitale samfunn er det en del likheter mellom våre behov og de vi ser i helsevesenet, finanssektoren og innenfor justis. Ingen er tilfreds med å miste informasjon i dag. Samtidig er det noen områder hvor vi har større behov enn det andre har, sier Moe.

Deltakerne er ifølge Moe både helnorske og internasjonale selskaper med tilknytning i Norge. En del av de har levert store løsninger til andre store sektorer i Norge, andre har levert til andre land. Det var et ønske at deltakerne skulle ha et solid avtrykk i Norge for å være i stand til å fylle vesentlige oppgaver i ettertid.

«Åpen kåring av vinneren»

Fram til svarfristen i juni vil deltakerne jobbe hver for seg, og en jury vil deretter vurdere bidragene anonymisert, i tråd med plan- og designkonkurranseformen.

– Vi planlegger deretter å arrangere en seremoni helt i slutten av juni etter svarfristen; en engangs  «Oscar-utdeling» for skyarkitektur, åpent for interesserte tilhørere. Første, andre og tredjeplassen får vise fram sine bidrag før juryens avgjørelse avsløres, sier programdirektøren.

Hvem som faktisk skal levere skytjenestene Forsvarsmateriell nå finner ut at de vil ha, skal avgjøres i en ny konkurranse som lyses ut i løpet av andre halvår 2019. Der kan også de som ikke deltar i den pågående plan- og designkonkurransen delta. Men det er ifølge Moe ikke utenkelig at de samme aktørene vil gå igjen.

– Det er mer vanlig at man har én konkurranse med flere føringer. Vi har valgt å splitte konkurransen i to, fordi vi i denne sammenhengen ønsker råd i flere faser, og vi ser for oss et sett med ulike kontrakter av ulik varighet, avslutter Moe.

Påmelding til arrangementet åpnes cirka en måned før.

(Saken er i hovedsak hentet fra digi.no)

 

 

MAST-programmetMAST-programmet<ul><li><span style="font-size:13px;">MAST (Militær Anvendelse av SkyTjenester) varer fra nå og fram til 2025.</span><br></li><li><span style="font-size:13px;">Petter Moe i Forsvarsmateriell leder programmet.</span><br></li><li><span style="font-size:13px;">Kostnadsrammen for hele Mast-programmet ligger på mellom 1 og 2 milliarder kroner.</span><br></li><li><span style="font-size:13px;">Forsvarsmateriell anskaffer alt av materiell for Forsvaret.</span><br></li></ul><p><span style="font-size:13px;"></span></p><p><span style="font-size:13px;"></span></p>http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=30

Publisert 25. april 2019 11:41..