forsvarsmateriell_666_forsvarsmateriellharforsvarsmateriell_666_forsvarsmateriellharhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1019/media/PubImages/KNM-Helge-Ingstad-Agotnes-Forsvaret.jpg

Forsvarsmateriell har fått oppdrag om å avhende KNM «Helge Ingstad»

Regjeringen har besluttet at det er mer hensiktsmessig å avhende KNM «Helge Ingstad» enn å reparere fartøyet.

Forsvarsdepartementet har 24. juni gitt Forsvarsmateriell oppdrag om å avhende KNM «Helge Ingstad». Forsvarsmateriell utarbeider nå en avhendingsplan som grunnlag for gjennomføringen.

Tidsestimatet for avhending av fartøyet må man komme tilbake til på et senere tidspunkt når leverandør er valgt og prosessen er avklart.

Noen av komponentene fra fregatten kan gjenbrukes, og benyttes som reservedeler for de øvrige fregattene etter at nødvendige inspeksjoner og reparasjoner er gjort. De aller fleste komponentene som kan benyttes som reservedeler er nå fjernet fra fartøyet.

Les nettsaken fra overlevering av tilstandsrapporten her. 


Publisert 25. juni 2019 14:01.. Sist oppdatert 25. juni 2019 14:19.