forsvarsmateriell_403_forsvarsmaterielltunforsvarsmateriell_403_forsvarsmaterielltunhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=789Forsvarsmateriells direktør Mette Sørfonden holdt onsdag sitt innlegg på INFO/ERFA 2018. Innlegg dreiet seg rundt tre akser: politikk, planer og oppdragsforståelse, samarbeid og kompetanse./media/PubImages/INFOERFA.jpg

Forsvarsmateriell tungt tilstede på INFO/ERFA 2018

Direktør Mette Sørfonden deltok nylig på Forsvars- og sikkerhetsindustriens årlige konferanse, INFO/ERFA. Konferansen går over to dager og er en møteplass med relevante faglige temaer.

​Årets tema for konferansen var: «Endringsevne- vår største utfordring?» Under denne overskriften var det innlegg og samtaler som belyste ulike aspekt av endringsevne, herunder globale trender som påvirker forsvarsindustrien, den digitale transformasjons muligheter samt tilhørende trusler og sårbarhet,  Forsvarets behov versus norsk forsvarsindustri, norsk-tysk samarbeid som følge av ubåtanskaffelsen, og utfordringen knyttet til fremtidig kompetansebehov.

I direktørens innlegg belyste Mette Sørfonden samarbeidet i forsvarssektoren langs tre akser; politikken, planer og oppdragsforståelsen, strategisk samarbeid og kompetanse.

Hennes budskap var at vi må tenke mer i retning av oppgaveløsning sammen med andre og sikre langsiktighet i strategiske samarbeidsavtaler fremover. Planlegging av rett kompetanse til rett tid må i fremtiden bli en del av sektorens felles planverk.

– Vår nasjonale kompetanse innenfor flere teknologiske områder er sårbar. Derfor må vi i større grad evne å se mer helhetlig på hvordan vi i fellesskap kan mobilisere og utvikle denne kompetansen, sa Sørfonden.

Hun understreket at vi må utvikle et bevisst forhold til hva vi må gjøre selv, hva vi kan gjøre selv og hva vi ikke skal gjøre selv for å løse det oppdraget som langtidsplanen Kampkraft og bærekraft skisserer.

På konferansens andre dag holdt kapasitetssjefene prosjektorienteringer på sine respektive områder og Forsvarets logistikkorganisasjon holdt tilsvarende for driftsanskaffelser.

Publisert 19. april 2018 12:45. av Vigdis Hvaal.