forsvarsmateriell_467_investeringsprogrammforsvarsmateriell_467_investeringsprogrammhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=858Direktør i Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter Eiliv Ofigsbø/media/PubImages/Eiliv Ofigsbø.jpg

Investeringsprogrammet Mime

Forsvarsmateriell skal modernisere programvare og løsninger for taktisk ledelse i Forsvaret. En rekke prosjekter og initiativer samles nå i Forsvarsmateriell i et investeringsprogram som er døpt Mime.

Investeringsprogrammet Mime er stort, og vil strekke seg fram til 2030. Navnet på investeringsprogrammet er ingen tilfeldighet. Mime var den klokeste av æsene i norrøn mytologi. Han voktet kunnskapens brønn. 

– Det er et stort initiativ og veldig stort på IT-området. Ambisjonene er å få et godt ledelsessystem.  Jeg er forsiktig med å spekulere i verdier, men det blir en satsing i milliardklassen, med en nedre begrensning til  et par milliarder kroner, sier sjef for IKT-kapasiteter i Forsvarsmateriell, Eiliv Ofigsbø. 

Det er Forsvarsdepartementet som har besluttet å legge investeringsprogrammet Mime til Forsvarsmateriell. Mime skal modernisere taktiske ledelsessystemer for land-, sjø- og luftdomenet. Det kommer i tillegg til andre større investeringer, blant annet ny sikker IKT-plattform og nye våpensystemer som kampflyet F-35. 

Mime vil i årene som kommer gjennomføre en rekke IKT-prosjekter. De største må vedtas i Stortinget, mens andre prosjekter kan Forsvarsdepartementet selv ta beslutningen om.

– Programmet er såpass stort at det ikke kommer med et sett med krav. Vi skal opprette og lage beslutningsgrunnlag underveis, slik at man kan ta fortløpende beslutninger om hva som skal gjøres, sier Ofigsbø.

Forsvarsmateriell skal samvirke med Forsvaret for å finne ut hva som er behovene. Det blir også en viktig rolle for den som ansettes til å lede investeringsprogrammet.

En skikkelig utfordrende lederjobb

Forsvarsmateriell er på jakt etter en person til å lede investeringsprogrammet Mime. Vedkommende som får jobben skal rapportere til Eiliv Ofigsbø.

– Vi ser etter en sivilt ansatt med ledererfaring fra prosjekter og IKT i større virksomheter, som kan kombinere teknologisk kunnskap med forståelse av Forsvarets behov. Det bør være en person som ønsker seg en skikkelig utfordring, sier han.

Første oppgave for den som får jobben blir å etablere Mime-programmet og få på plass organisasjonen. Deretter starter arbeidet med å produsere beslutningsgrunnlag for å ta fram underliggende prosjekter i tur og orden.

Forsvarsmateriell skal rekruttere en rekke dyktige prosjektmedarbeidere og fagfolk til stillinger i det som blir en helt ny avdeling under IKT-kapasiteter. Det skal bygges opp et eget apparat for å sikre at programmet oppnår det Ofigsbø kaller operativ effekt. Ifølge Ofigsbø kommer programorganisasjonen til å bestå av 15-20 mennesker. I tillegg kommer prosjektorganisasjonen under med tilhørende fagressurser. 

– Programmet er delt opp i faser. Det blir viktig å ha folk med kompetanse innen blant annet prosjektmetodikk. Arkitekter og sikkerhetsfolk trenger vi også. Det er helt vesentlig og to av områdene det kanskje er vanskeligst å rekruttere, forteller Ofigsbø.

Ny programdirektør skal også være med å meisle ut planene i tett samarbeid med ham.

Strategiske partnerskap 

Sjefen for IKT-kapasiteter skal ut i markedet og etablere strategiske partnerskap innen ulike kompetanseområder. Det er mange gode argumenter for strategisk samarbeid, for eksempel bruk av sivil kompetanse og kompetansefortrinn samt sikre raske løsninger ved bruk av sivile løsninger. Det er også kosteffektivt. 

– Dette blir spennende oppdrag for IT-bransjen å kjempe om, og gode muligheter for norsk næringsliv til å drive utviklingsarbeid, mener Ofigsbø, som i tillegg til militær lederutdanning også har informatikkutdannelse fra Universitetet i Oslo.

– Vi kommer til å knytte til oss partnere. Ingen er valgt ennå. Vi er heller ikke i dialog med noen ennå. Den prosessen skal starte inneværende år så raskt programleder er på plass.

Slike oppdrag vil både være aktuelle for tradisjonell forsvarsindustri og store IT-bedrifter i markedet. Kanskje blir det rom også for mindre aktører, som underleverandører.

Starter planleggingen i god tid

Systemene som skal byttes ut vil være i daglig bruk inntil de ulike delene skal erstattes fortløpende som del av Mime-programmet.

– Flere systemer nærmer seg sin operative levetid. Vi tror at når vi nærmer oss 2025 - 2030 så trenger vi nye kapasiteter. Derfor starter vi planleggingen i god tid, sier Ofigsbø.

Tekst basert på intervju av direktør for Forsvarsmateriell Ikt-kapasiteter med digi.no


Publisert 19. juni 2018 12:57. av Vigdis Hvaal. Sist oppdatert 19. juni 2018 13:00.