forsvarsmateriell_767_koronavirus–betydninforsvarsmateriell_767_koronavirus–betydninhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1068Illustrasjon: Centers for Desease Control and Prevention (CDC). /media/PubImages/Korona-virus_banner.jpg

Koronavirus – Betydning for etaten, våre ansatte og leverandører

Forsvarsmateriell følger til enhver tid helsemyndighetenes anbefalinger. Sammen tar vi et felles ansvar for å unngå smitteutbredelse og sykdom.

Situasjonen berører oss alle og vi tar situasjonen på største alvor. Våre styresmakter har vært tydelige på at det er viktig å opprettholde virksomheten i kritiske samfunnsfunksjoner. Forsvar er en av disse. For oss i Forsvarsmateriell betyr dette at vi i størst mulig grad må opprettholde våre funksjoner og leveranser slik at vi fortsatt kan bidra til å opprettholde Forsvarets operative evne.

Hva innebærer dette for deg som ansatt?

Vi overholder smittevernreglene. For å få det til må vi tilpasse vår arbeidshverdag

Har du hjemmekontor? Hjemmekontor gir mange muligheter, men det kan også utgjøre en sikkerhetsrisiko for Forsvarsmateriells virksomhet. Les deg opp om datasikkerhet her på Nasjonal sikkerhetsmyndighets nettsider.

I karantene eller isolasjon? Endringer med tanke på karantene og hjemmeisolasjon skjer raskt og kommer fra overordnede myndigheter. Derfor er det viktig at alle ansatte holder seg oppdatert på helsemyndighetenes nettsider. Det å sitte isolert fra andre i lengre tid kan være slitsomt og tære på psyken. Vår informasjonsside for medarbeidere (se neste avsnitt) gir noen gode råd og veiledninger til deg som er i karantene eller isolasjon.

Vi har en eksternt tilgjengelig nettside som gir relevant og viktig informasjon og inneholder generelle bestemmelser for våre ansatte. Den holdes oppdatert så lenge besluttede tiltak i Norge for å hindre smittespredning er gjeldende. På denne siden finner du informasjon om gjeldende føringer som blant annet reiserestriksjoner, hjemmekontor, karantene og isolasjon, digitale kommunikasjonsløsninger, hjelpetelefoner og ofte stilte spørsmål med svar.

Vi oppfordrer alle ansatte om å holde seg oppdatert på denne siden daglig. Trenger du hjelp til å finne informasjonssiden eller lurer på noe i hverdagen, ta kontakt med din nærmeste leder.

Hva innebærer dette for deg som leverandør?

Forsvarsmateriell har funnet praktiske løsninger som gjør at vi fortsatt kan ivareta våre oppgaver og funksjoner. Vi følger situasjonen nøye og gjør løpende vurdering ut fra nasjonale og internasjonale forhold. I samarbeid med våre leverandører tar vi forhåndsregler for å ivareta helse og sikkerhet, og vi tilstreber at leveransene og avtalte oppdrag går som planlagt.

Har du som leverandør spørsmål?

Har dere inngått en kontrakt med Forsvarsmateriell og har praktiske spørsmål i den forbindelse, ta kontakt med din kontaktperson i henhold til gjeldende avtale.

For andre eller generelle henvendelser, ta kontakt med Forsvarsmateriell på telefon 23 09 30 03 eller e-post på forsvarsmateriell@mil.no

Publisert 24. mars 2020 13:19.. Sist oppdatert 25. mars 2020 18:09.