forsvarsmateriell_685_mottakavartillerisysforsvarsmateriell_685_mottakavartillerisyshttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1033 Fra venstre: Hanwha Defence Cooperation administrerende direktør Sungsu Lee, Forsvarsmateriells direktør Mette Sørfonden/media/PubImages/IMG_1104.jpg

Mottak av artillerisystemer til Hæren

Forsvarsmateriell har mottatt de første artillerisystemene til Hæren hos leverandøren Hanwha Defence Cooperation i Sør-Korea.

​Under en høytidelig seremoni mottok i dag Forsvarsmateriell de første artillerisystemene til Hæren hos leverandøren Hanwha Defence Cooperation  (før Hanwha Land Systems) i Sør-Korea. 

Artillerisystemet K9 Thunder fra  Hanwha Defence Cooperation er et ferdig utviklet og verifisert skyts som tilfredsstiller Forsvarets behov og krav. Kontrakten mellom Forsvarsmateriell og Hanwha Defence Cooperation ble signert i desember 2017, og  omfatter en leveranse av 24 skyts med tilhørende ammunisjonskjøretøy, med opsjon på ytterligere 24 systemer. K9 Thunder 155mm L/52 skyts er et av verdens mest utbredte L/52 skyts og finnes i stort antall i Korea og Tyrkia. Finland har kjøpt det samme systemet av  Hanwha Defence Cooperation

Artillerisystemene kommer til Rena i desember, der de vil testes en periode. Formell overlevering til Hæren er planlagt høsten 2020.  Kontrakten har en verdi av 1,8 milliarder kroner.


Publisert 19. september 2019 09:50. av Vigdis Hvaal. Sist oppdatert 19. september 2019 12:04.