forsvarsmateriell_643_nåerallekampvognenepforsvarsmateriell_643_nåerallekampvognenephttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1009https://youtu.be/fcjZdSZvcbI

Nå er alle kampvognene på plass

Samtlige CV90 kampvogner er nå overført til Hæren. – Dette gir oss økt stridsevne, god mobilitet og bedre kommando, sier sjef Hæren.

​​Fredag 26. april markerte Hæren og Forsvarsmateriell at den siste kampvognen nå er overlevert til landmakten i Norge. 
 
Det betyr at Hæren har over 140 topp moderne kampvogner i sitt arsenal, med teknologi som vil vare i en årrekke.

 

 

forsvarsmateriell_643_nåerallekampvognenepforsvarsmateriell_643_nåerallekampvognenephttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1010(Fra venstre) Sjef for investeringsavdelingen i Forsvarsmateriell, kontreadmiral Bjørge Aase, prosjektleder Lars Erik Myhre og sjef for landkapasiteter i Forsvarsmateriell Morten Eggen. Foto:Forsvaret/media/PubImages/20190426FR_-5463.jpgFoto: Forsvaret

– Med denne leveransen får Hæren tilført økt stridsevne gjennom ny og bedre sensorkapasitet, flere effektorer, bedre beskyttelse for mannskapene, god mobilitet og bedre kommando og kontrollsystemer, sier sjef Hæren, Odin Johannessen.

Generalmajoren er tydelig på at oppgradering og tilførsel av nye vogner var avgjørende for Hærens slagkraft.

– For å være i takt med den teknologiske utviklingen, må det gjøres små oppgraderinger gjennom hele levetiden til vognene. Hæren er fornøyd med den nye CV90 kampvognen. De er med på å bidra til at Hæren er klar til kamp i kveld, sier han.

BLANT VERDENS MEST MODERNE

CV90 er blant de mest moderne våpenplattformene i verden.

– Dette er nå en av verdens mest moderne landsystemer i operativ bruk. Vognen er fulldigitalisert med en åpen arkitektur der nye sensorsystemer er integrert. Norge er en pilot i NATO for å ta i bruk tilgjengelig teknologi på denne type landplattformer, sier kontreadmiral Bjørge Aase, nestkommanderende i Forsvarsmateriell, som har levert vognene til Hæren.

 

 

forsvarsmateriell_643_nåerallekampvognenepforsvarsmateriell_643_nåerallekampvognenephttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1006Foto: Forsvaret/media/PubImages/20190426FR_-7663.jpg
forsvarsmateriell_643_nåerallekampvognenepforsvarsmateriell_643_nåerallekampvognenephttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1008Foto: Forsvaret/media/PubImages/20190426FR_-5485.jpg
forsvarsmateriell_643_nåerallekampvognenepforsvarsmateriell_643_nåerallekampvognenephttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1007Foto: Forsvaret/media/PubImages/20190426FR_-5414.jpg


Denne saken er hentet fra Forsvaret.no.

 

 

FAKTA OM CV90:FAKTA OM CV90:<ul class="forsvaretElement-p"><li><strong>Stormpanservogn - 74 stk:</strong> Chassis med oppgradert pansring og gummibelter. Samtlige vogner har ny motor for å kompensere for økt vekt. Tårnet er oppgradert med nytt termisk kamera, nytt maskingevær og rettesystem. Vognen er utstyrt en Protector våpenstasjon som kan bære 12,7mm mitraljøse eller 40mm granatkaster.<br></li><li><strong>Stridsledelsesvogn - 15 stk: </strong>Identisk med stormpanservognen på utsiden, men på innsiden er det tre plasser med systemer, som gir mulighet til å drive ledelse. Et såkalt «battle management system» gir mulighet til å følge med på andre enheter og planlegge manøvrering ut fra et dynamisk stridsbilde. <br></li><li><strong>Oppklaringsvogn - 21 stk: </strong>Denne varianten har også tårn, men har i tillegg en sensormast på hele seks meter. På toppen av masten sitter det en Vingtaqs II som består av elektrooptiske sensorer og en radar. <br></li><li><strong>Multirollevogn - 16 stk:</strong> Denne vognen kan brukes som bombekastervogn, sanitetsvogn eller til transport av personell eller materiell. Vognen har ikke kanontårn, men er utstyrt med en Protector våpenstasjon. <br></li><li><strong>Stormingeniørvogn - 16 stk:</strong> En vogn som gir hærens stormingeniører økt beskyttelse, fremkommelighet og noen helt nye verktøy. Vognen er tårnløs, men har fått en gripearm for å kunne jobbe med eksplosiver fra innsiden av vognen. Vognen kan også utstyres med mineplog eller mineruller. Disse brukes for å rydde miner eller improviserte ladninger som er gravd ned. Vognen utstyres også med Protector våpenstasjon <br></li><li><strong>Skolevogn - 2 stk:</strong> Disse vognene skal brukes i utdanning av mannskapene som skal betjene vognen. <br></li><li>Vognene har topp moderne teknologi om bord, deriblant 360 graders kamera som gir mannskapet suverent overblikk rundt vognen. Kameraene har også termisk kapasitet.<br></li><li>Moderne og forsterket pansring som gir soldatene bedre beskyttelse enn tidligere.<br></li><li>Kraftigere våpensystemer, blant annet 12,7 RWS med termisk kapasitet, nyutviklet 7,62mm mitraljøse i tillegg til 30mm kanonen, samt bombekaster på utvalgte vogner<br></li></ul><p>​<br></p>http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=31

Publisert 29. april 2019 12:47.. Sist oppdatert 30. april 2019 10:26.