forsvarsmateriell_804_nåharnorge18f35kampfforsvarsmateriell_804_nåharnorge18f35kampfhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1083/media/PubImages/Tre-nye-F35-A.jpg
forsvarsmateriell_804_nåharnorge18f35kampfforsvarsmateriell_804_nåharnorge18f35kampfhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1084/media/PubImages/Tre-nye-F35-D.jpg
forsvarsmateriell_804_nåharnorge18f35kampfforsvarsmateriell_804_nåharnorge18f35kampfhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1085/media/PubImages/20200526MG_4588.jpg
forsvarsmateriell_804_nåharnorge18f35kampfforsvarsmateriell_804_nåharnorge18f35kampfhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1086/media/PubImages/20200526MG_4660.jpg

Nå har Norge 18 F-35 kampfly i landet

I går kveld landet tre nye F-35 fly på Ørland kun et par uker etter planen til tross for Covid-19 og
medfølgende utfordringer hos mange av de involverte aktørene.

Det så en stund ut til at de tre norske flyene måtte mellomlagres i USA til alt var klart for både avreisen og mottaket i Norge.

- Det har vært et meget godt samarbeid mellom etatene i Norge, amerikanske myndigheter og det internasjonale programkontoret (JPO) for kampflyanskaffelsen i Washington DC, sier en fornøyd brigader Geir Nilssen, sjef for Kampflyavdelingen i Forsvarsmateriell.

Flyene, som benevnes AM23, AM24 og AM25, ble fløyet av innleide amerikanske flygere som en del av planverket som benyttes. Luftforsvaret vil etter gjennomført mottakskontroll i Forsvarsmateriell totalt ha en flåte på 18 kampfly i Norge og 7 i USA som benyttes til trening.

Det skal totalt anskaffes 52 kampfly til Norge. I 2025 skal alt av fly, utstyr, våpen og trening være på plass og klart, og alle flyene skal kunne løse oppdrag.


Publisert 27. mai 2020 10:32.. Sist oppdatert 27. mai 2020 19:27.