forsvarsmateriell_713_nordiccombatuniformsforsvarsmateriell_713_nordiccombatuniformshttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1043/media/PubImages/NCU-testfase-2.jpg

Nordic Combat Uniform starter testing i felt

Prosjektet Nordic Combat Uniform (NCU) rykker stadig nærmere mål: Hele 480 soldater fra fire nordiske land skal nå teste uniformsystemene fra de gjenværende leverandørene i konkurransen før en verdig vinner kåres.

 - Over de neste tre ukene vil soldatene som skal delta i feltprøvene motta og se uniformsystemene for første gang. Dette er begynnelsen på en omfattende testperiode som går fra desember i år til mai 2020, forklarer nordisk prosjektleder for NCU, orlogskaptein Tor Inge Thun hos Forsvarsmateriell.

NCU er en del av det flernasjonale samarbeidsprogrammet Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO). Målet for uniformprosjektet NCU er å anskaffe et felles, fleksibelt stridsuniformsystem som møter de operasjonelle kravene til den moderne slagmarken.

Et viktig krav til prosjektet er at systemet (uniformene) skal være tilpasset til både menn og kvinner i alle militære operasjoner. Derfor er kjønnsfordelingen blant de som skal teste uniformene et prioritert mål.


Ett system, ett design - med egen nasjonal kamuflasje


Uniformsystemet inkluderer konfigurasjoner fra innerst til ytterst. Konfigurasjonene vil være de samme blant alle deltakerlandene, samtidig som hver nasjon beholder sin egen kamuflasje.  De tekniske kravene er store, og uniformene skal kunne fungere optimalt i alt fra ekstreme vinterforhold til jungel og ørkenlandskap. De funksjonelle kravene er bygget opp fra omfattende brukererfaringer og ekspertise fra alle de fire nordiske landene.

- En av de store fordelene med et felles prosjekt som dette er størrelsen på anskaffelsen. Med en kontraktsverdi på 425 millioner Euro tiltrekker det ledende leverandører på uniformsystemer fra hele verden. Dette grunnlaget gir økt konkurranse og en fordelaktig pris/kvalitet-rate, forteller prosjektleder Thun.

Erfaringer fra fire land pakket inn i ett komplett stridsuniformsystem


I tilbudene fra de potensielle leverandørene har de beskrevet det konseptet og systemet som etter deres mening svarer best til de kravene som prosjektet har besluttet. Feltprøvene som nå skal i gang vil evaluere funksjonalitet i de tilbudte systemene gjennom å samle erfaring fra brukerne.

- Feltprøvene i europeiske forhold vil bli gjennomført av militære avdelinger i Finland, Sverige, Norge og Danmark. Det danske Forsvaret støttet av sine spesialstyrker vil gjennomføre feltprøver for jungel og ørken tidlig i 2020. Finland vil gjennomføre separate fokustester for å evaluere funksjonalitet under arktiske vinterforhold, utdyper Thun om testperioden.

Omfattende testing og analyse før leverandøren velges


Under og etter feltprøvene vil det svenske Totalforsvarets Forskningsinstitutt (FOI) samle data og erfaringer fra alle de nordiske avdelingene som deltar i testen. Prosjektet vil analysere dataene og brukernes erfaringer og sammenfatte en funksjonell evaluering for den enkelte tilbyder. Evalueringen av den funksjonelle ytelsen blir så sammenfattet med evalueringen av den tekniske ytelsen for hvert enkelt system.


- Den funksjonelle og tekniske ytelsen vil vurderes mot det enkelte tilhørende tilbud. Sammen blir dette grunnlaget for en forhandling med gjenværende tilbydere, etterfulgt av en anmodning om et siste oppdatert tilbud. Evalueringen av leverandørenes siste tilbud vil til slutt føre til en vinner og tildeling av en leveransekontrakt i NCU, avslutter orlogskaptein Tor Inge Thun.

Publisert 13. november 2019 15:10. av Jonas Wærstad.