forsvarsmateriell_354_norgekjøpernyttartilforsvarsmateriell_354_norgekjøpernyttartilhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=549Her signerer Forsvarsmateriells direktør Mette Sørfonden og Son Jae-il, CEO for Hanwha Land Systems kontrakten (foto: Erik Alm/Forsvarsmateriell)./media/PubImages/artillerisignering_2.jpg
forsvarsmateriell_354_norgekjøpernyttartilforsvarsmateriell_354_norgekjøpernyttartilhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=551/media/PubImages/artillerisignering_4.jpg

Norge kjøper nytt artillerisystem til Hæren av Hanwha Land Systems

Onsdag signerte Forsvarsmateriell og sør-koreanske Hanwha Land Systems en kontrakt for 155 mm artillerisystem.

Artillerisystemet K9 Thunder fra Hanwha Land Systems er et ferdig utviklet og verifisert skyts som tilfredsstiller Forsvarets behov og krav. Hanwha Land Systems har i tillegg vist at de er i stand til å levere i henhold til kravstilte tids- og kostnadsrammer.

– Det har vært svært viktig for oss å finne det artillerisystemet som har høyest grad av allerede utviklet ytelse og dermed lavest mulig risiko. Hanwha Land Systems var tilbyderen som best tilfredsstilte kravene i forhold til Hærens behov. Artillerisystemet blir et viktig bidrag til Forsvarets operative evne, sier sjefen for Forsvarsmateriell landkapasiteter, brigader Morten Eggen.

Sjef for Forsvarsmateriell landkapasiteter, brigader Morten Eggen.

Kontrakten omfatter en leveranse av 24 skyts med tilhørende ammunisjonskjøretøy, med opsjon på ytterligere 24 systemer. K9 Thunder 155mm L/52 skyts er et av verdens mest utbredte L/52 skyts og finnes i stort antall i Korea og Tyrkia. Finland kjøpte nylig det samme systemet av Hanwha Land Systems.

Det inngås samtidig avtale for logistikkstøtte i materiellets levetid og en avtale for etablering av et teknisk kompetansesenter ved Bjerkvik tekniske verksted. Hanwha Land Systems skal overføre testutstyr, treningsmateriell og teknisk kunnskap til Bjerkvik tekniske verksted slik at dette verkstedet kan stå for service og vedlikehold av de norske skytsene. Kompetansesenteret vil dermed få en sentral rolle i forvaltningen av kompetanse og tilgjengelighet, og vil kunne tilby tjenester til andre samarbeidsnasjoner med tilsvarende system.

De første skytsene vil leveres til troppeprøver allerede i 2019. Hovedleveransen gjennomføres i 2020 og avsluttes i 2021. Kontrakten har en verdi av 1,8 milliarder kroner.

Bildene under ble tatt da Hæren gjennomførte vintertester av artillerikandidater i januar 2016. Bildene er av den sør-koreanske K9 Thunder. (Foto: Simen Rudi)

 

 

 

forsvarsmateriell_354_norgekjøpernyttartilforsvarsmateriell_354_norgekjøpernyttartilhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=550I samarbeid med Hæren gjennomførte Forsvarsmateriell, januar 2016, vintertester av potensielle artillerikandidater. På bildet er den Sør-Koreanske K9 Thunder (foto: Simen Rudi)./media/PubImages/K9 Thunder_sbr_14.jpg
forsvarsmateriell_354_norgekjøpernyttartilforsvarsmateriell_354_norgekjøpernyttartilhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=552/media/PubImages/K9 Thunder_sbr_10.jpg
forsvarsmateriell_354_norgekjøpernyttartilforsvarsmateriell_354_norgekjøpernyttartilhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=553/media/PubImages/K9 Thunder_sbr_1.jpg
forsvarsmateriell_354_norgekjøpernyttartilforsvarsmateriell_354_norgekjøpernyttartilhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=554/media/PubImages/K9 Thunder_sbr_11.jpg
forsvarsmateriell_354_norgekjøpernyttartilforsvarsmateriell_354_norgekjøpernyttartilhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=555/media/PubImages/K9 Thunder_sbr_12.jpg
forsvarsmateriell_354_norgekjøpernyttartilforsvarsmateriell_354_norgekjøpernyttartilhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=556/media/PubImages/K9 Thunder_sbr_13.jpg
forsvarsmateriell_354_norgekjøpernyttartilforsvarsmateriell_354_norgekjøpernyttartilhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=557/media/PubImages/K9 Thunder_sbr_15.jpg

Publisert 20. desember 2017 13:04.. Sist oppdatert 22. desember 2017 10:44.