forsvarsmateriell_457_nyildledningssimulatforsvarsmateriell_457_nyildledningssimulathttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=827/media/PubImages/20180522FR-5029.jpg
forsvarsmateriell_457_nyildledningssimulatforsvarsmateriell_457_nyildledningssimulathttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=828/media/PubImages/20180522FR-5225.jpg
forsvarsmateriell_457_nyildledningssimulatforsvarsmateriell_457_nyildledningssimulathttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=829/media/PubImages/20180522FR-5246.jpg

Simulator i verdensklasse

Forsvarsmateriell, Forsvarsbygg og Forsvarets forskningsinstitutt var alle med da sjef Hæren offisielt åpnet den nye ildledersimulatoren på Rena. Godt samarbeid har vært avgjørende for å lykkes i anskaffelsen.

Det var ikke mindre enn fem snorholdere da sjefen for Hæren, Odin Johannessen høytidelig klippet snoren for å markere åpningen av JTAC - og ildledersimulatoren (JTAC står for Joint Terminal Attack Controller) i Rena leir. Med dette ønsket alle de ansvarlige å illustrere det gode samarbeidet på tvers av etatene og aktørene i prosjektet.

Brigader Morten Eggen, sjef for Forsvarsmateriell landkapasiteter. (Foto: Frederik Ringnes)

– Vi er stolte av å ha ledet gjennomføringen av prosjektet sammen med alle de støttespillere som har deltatt både fra de ulike etatene, ulike kravstillerne, forskningsmiljø og de utførende ledd i organisasjonene, sier brigader Morten Eggen.

Høyere treningsstandard

Den nye JTAC- og ildledersimulatoren består av et hovedsystem som befinner seg på Rena, samt to mindre, mobile systemer som vil kunne benyttes ute ved andre avdelinger nasjonalt eller internasjonalt.

Systemet gjenspeiler det materiellet som soldatene benytter i sine operasjoner. Soldatene vil i et virtuelt miljø kunne øve på ulike scenarioer som utspiller seg både på dagen og om natten og med ulike vær- og føreforhold.

– Instruktører og piloter kan fortløpende bidra til å øke realismen i de ulike scenarioene som gjennomføres. Alt som gjøres, sies og trykkes på i simulatoren vil bli tatt opp, og soldaten vil kunne få en debrief både underveis og etter gjennomført øvelse, sier brigader Eggen.

 


Vil minske gapet mellom treningen og reelle operasjoner

JTAC- og ildledertrening vil utgjøre en viktig del av den forberedelsene før skarp bruk av fly, helikopter, fartøy og artillerienheter. Erfaringer fra øvrige anskaffelser av andre simulatorer, viser at slik utdanning og trening gir økt Hærsjef  generalmajor Odin Johannessen (Foto: Frederik Ringnes)ferdighetsnivå og en høyere treningsstandard.

– Anskaffelse av JTAC- og ildledertreneren vil kunne minske gapet mellom i fredstid og reelle operasjoner, samt skape en bedre forståelse for integrering av tung ild i en operasjonell helhet, sier sjef Hæren generalmajor Odin Johannessen.

 

 

Om anskaffelsenOm anskaffelsen<ul><li>​Anskaffelseskontrakten med drift og vedlikehold har en total verdi på cirka 90 millioner kroner.<br></li><li>Kontrakten ble inngått i 2009 med det amerikanske selskapet Fidelity Technologies.<br></li><li>Det er cirka 900 tekniske krav som er stilt til simulatorsystemet og det har i hovedsak vært et utviklingsprosjekt med noe bruk av hyllevare.<br></li><li>Fidelity er valgt for drift- og vedlikeholdsunderstøttelse i hele systemets levetid. Til dette arbeidet har Fidelity engasjert det norske selskapet Obsima Technologies til å utføre vedlikeholdstjenesten for Forsvaret. <br></li><li>Obsima opprettet eget kontor på Rena, den 14. mai 2018.<br></li></ul>http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=25

Publisert 24. mai 2018 12:58.. Sist oppdatert 29. mai 2018 15:29.