forsvarsmateriell_538_nysjefforforsvarsmatforsvarsmateriell_538_nysjefforforsvarsmathttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=910(F.v.) Ny sjef Felleskapasiteter brigader Ivar Halset, direktør Forsvarsmateriell Mette Sørfonden, investeringsdirektør kontreadmiral Bjørge Aase, tidligere sjef Felleskapasiteter oberst Lars T. Dahl./media/PubImages/Sjefsskifte felleskapasiteter1.jpg

Ny sjef for Forsvarsmateriell felleskapasiteter

Onsdag 5. september 2018 ble brigader Ivar Halset ny sjef for Forsvarsmateriell felleskapasiteter etter oberst Lars Torgeir Dahl.

Brigader Halset kommer fra stillingen som nest kommanderende/stabssjef i Heimevernet. Sjefsskiftet på Kolsås base ble markert med både marsj og nasjonalsang fra Forsvarets Stabsmusikkorps.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede Felleskapasiteter. Allerede nå kan jeg fastslå at avdelingen består av svært dyktige og motiverte medarbeidere som gjør en strålende jobb hver dag. Dette er et godt utgangspunkt for å utvikle oss videre, og for å møte fremtidens utfordringer. Jeg vil rette en stor takk til min forgjenger, Lars Torgeir Dahl, som etterlater seg en flott og veldrevet avdeling, sier brigader Ivar Halset.

Tydelig forventning

Direktør Mette Sørfonden ønsker brigader Ivar Halset lykke til med ny jobb og velkommen til Forsvarsmateriell. Hun har en klar forventning til Halset om å videreføre Felleskapasiteters evne til å levere tidsriktig og relevant materiell.

– Du vil i Felleskapasiteter møte medarbeidere med faglig tung kompetanse, stor motivasjon og dedikasjon for oppgavene. Jeg er overbevist om at du kommer til å trives både med oppgavene og kollegene – og de med deg, sa direktør Sørfonden i sin tale til den påtroppende sjefen.

Publisert 13. september 2018 11:07. av Jannicke Hauan Strand. Sist oppdatert 31. oktober 2018 10:29.