forsvarsmateriell_696_nyefeltvognerleverttforsvarsmateriell_696_nyefeltvognerlevertthttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1035Første leveranse av feltvogner til Heimevernet torsdag 3. oktober/media/PubImages/Overlevering feltvogner til Heimevernet 2.jpeg
forsvarsmateriell_696_nyefeltvognerleverttforsvarsmateriell_696_nyefeltvognerlevertthttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1037Fra venstre: sjef Forsvarsmateriell Landkapasiteter Morten Eggen, fungerende sjef Heimevernet Elisabeth Gifstad Michelsen, statssekretær Tone Skogen og nestkommanderende Forsvarsmateriell Bjørge Aase/media/PubImages/Overlevering feltvogner til Heimevernet.jpeg
forsvarsmateriell_696_nyefeltvognerleverttforsvarsmateriell_696_nyefeltvognerlevertthttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1036En liten titt inne i feltvognene for statssekretær Tone Skogen og fungerende sjef Heimevernet Elisabeth Gifstad Michelsen/media/PubImages/Overlevering feltvogner til Heimevernet 3.jpeg

Nye feltvogner er levert til Heimevernet

Under en høytidelig overleveringsseremoni i Lutvann leir, torsdag 3. oktober 2019, ble de nye Volkswagen Amarok feltvognene overlevert HV-02. 

I tillegg til representanter fra Forsvarsmateriell og fra leverandøren Harald A. Møller AS var statssekretær Tone Skogen fra Forsvarsdepartementet og fungerende sjef Heimevernet brigader Elisabeth Gifstad Michelsen til stede under seremonien.

For temmelig nøyaktig ett år siden, signerte Forsvarsmateriell en rammeavtale med Harald A. Møller AS. Samtidig med signeringen ble det signert et initialtavrop på 380 feltvogner til innsatsstyrkene i Heimevernet.

IInitialavropet har en verdi på ca. 368 millioner kroner. Feltvognen bygger på den kommersielt tilgjengelige Volkswagen Amarok, og innehar kun nødvendige militære tilpasninger. Parallelt med rammeavtalen er det fremforhandlet en avtale som ivaretar service og ettermarkedstjenester for feltvognene i de 11 heimevernsdistriktene gjennom hele levetiden.

Heimevernslagene er utrustet med to feltvogner i hvert lag, med kapasitet til å frakte åtte stridsutrustede soldater, inklusive alt lagsmateriell og forsyninger. Feltvognene er upansrede og føres på b-sertifikat.

Overleveringen av nye feltvogner til det enkelte HV-distrikt vil skje fortløpende utover høsten 2019 og første halvår 2020.

 


Publisert 3. oktober 2019 18:01. av Vigdis Hvaal. Sist oppdatert 3. oktober 2019 19:23.