forsvarsmateriell_546_nyefeltvognertilheimforsvarsmateriell_546_nyefeltvognertilheimhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=923(F.v.) Direktør Håkon Wirak fra Harald A. Møller AS, sjef for Heimevernet generalmajor Eirik J. Kristoffersen og sjef for Forsvarsmateriell landkapasiteter brigader Morten Eggen./media/PubImages/Signering feltvogner til Heimvernet.jpg
forsvarsmateriell_546_nyefeltvognertilheimforsvarsmateriell_546_nyefeltvognertilheimhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=925/media/PubImages/Nye feltvogner til Heimevernet2.jpg
forsvarsmateriell_546_nyefeltvognertilheimforsvarsmateriell_546_nyefeltvognertilheimhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=926/media/PubImages/Nye feltvogner til Heimevernet3.jpg

Nye feltvogner til Heimevernet

Forsvarsmateriell har signert en rammeavtale for nye feltvogner til Heimevernet med Harald A. Møller AS.

Samtidig med signeringen ble det signert et initialavrop på 360 feltvogner til innsatsstyrkene i Heimevernet. Initialavropet har en verdi på 338 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift.

Heimevernslagene er utrustet med to feltvogner i hvert lag, med kapasitet til å frakte åtte stridsutrustede soldater, inklusive alt lagsmateriell og forsyninger for et oppdrag på 48 timer. Feltvognene er upansrede og føres på b-sertifikat.

 

 

forsvarsmateriell_546_nyefeltvognertilheimforsvarsmateriell_546_nyefeltvognertilheimhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=927/media/PubImages/Nye feltvogner til HV.jpg

– Det er svært gledelig å kunne markere en viktig milepæl i arbeidet med å fornye Heimevernets materiell. Nye feltvogner vil gi Heimevernets innsatsstyrker bedre mobilitet og gi personellet økt sikkerhet. Dette bidrar til økt kampkraft for Heimevernet, sier sjef for Heimevernet, generalmajor Eirik J. Kristoffersen.

– Jeg er svært fornøyd med at prosjektet har tatt frem en løsning innenfor de gitte rammer. Heimevernet tilføres nå gode kjøretøy som tilfredsstiller våre krav, samtidig som dette er en nøktern løsning som demonstrerer ansvarlig bruk av felleskapets midler, legger generalmajor Kristoffersen til.

 

 

forsvarsmateriell_546_nyefeltvognertilheimforsvarsmateriell_546_nyefeltvognertilheimhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=924https://youtu.be/nL2gsJXPRC4

Parallelt med rammeavtalen er det fremforhandlet en avtale som ivaretar service og ettermarkedstjenester for feltvognene i de 11 heimevernsdistriktene gjennom hele levetiden. De første feltvognene er planlagt levert høsten 2019.

– Nå er vi ivrige etter å ta fatt på det endelige og viktige design- og utviklingsløpet frem mot leveransene. Vi ser frem til et godt samarbeid med Harald A. Møller, og vi har store forventninger til leveransene, sier brigader Morten Eggen, sjef for Forsvarsmateriell landkapasiteter.

Publisert 24. september 2018 18:10. av Jannicke Hauan Strand. Sist oppdatert 25. september 2018 15:53.