forsvarsmateriell_588_nyehåndvåpentilforsvforsvarsmateriell_588_nyehåndvåpentilforsvhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=967/media/PubImages/HK 416.jpg

Nye håndvåpen til Forsvaret

Forsvarsmateriell signerte 22. november en kontrakt med Heckler & Koch om levering av håndvåpen. Det skal leveres ytterligere 11 000 HK 416 til Forsvaret, hvorav cirka 7 000 er til Heimevernet.

– Med det antall moderne håndvåpen Forsvaret besitter i dag, er det fortsatt deler av strukturen som ikke har håndvåpen tilpasset de oppdrag avdelingene skal løse. Ved å realisere dette prosjektet kan flere avdelinger bevæpnes mer effektivt, og AG-3 som personlig våpen kan fases ut av Forsvaret, sier major og utviklingsoffiser, Johannes Hobæk hos Heimevernets skole- og kompetansesenter.

Forsvaret kan dermed oppnå flere gevinster i form av økt operativ evne, økonomi, logistikk og kompetanse. En våpentype mindre betyr færre ammunisjonstyper, noe som betyr enklere logistikk og etterforsyning.

– Forsvaret trenger ikke opprettholde kompetanse hos instruktører og vedlikeholdspersonell på to forskjellige systemer, og man trenger ikke bruke knappe treningsressurser for å omskolere soldater. Videre kan man redusere behovet for lagerplass til reservedeler. Dette vil i sum gi reduksjoner på driftskostnader, avslutter Hobæk. 

Prosjektet skal anskaffe komplette våpen, slik at sikter er også en del av leveransen. Siktene ble kontrahert i slutten av september, og første leveranse er allerede mottatt av Forsvarsmateriell.

Publisert 19. desember 2018 13:59..