forsvarsmateriell_605_signerterammeavtalepforsvarsmateriell_605_signerterammeavtalephttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=974Sjef for Forsvarsmateriell landkapasiteter, brigader Morten Eggen og Curtis Debord, Managing Director for US Ordnance signerte rammeavtale på ny 12,7mm mitraljøse./media/PubImages/Signering 12,7.jpg

Signerte rammeavtale på 12,7 mm mitraljøse til Forsvaret

Avtalen har en varighet på syv år for inntil 1300 våpen og 15 års etterforsyning av reservedeler og tilbehør. Et avrop på 150 millioner ble samtidig signert. Leverandøren kan derfor starte produksjon av våpnene alt nå.

Under en seremoni på Akershus festning signerte sjef for Forsvarsmateriell landkapasiteter, brigader Morten Eggen og Curtis Debord, Managing Director for US Ordnance rammeavtale på ny 12,7mm mitraljøse.

– Det at vi nå inngår en rammeavtale gir oss en meget god fleksibilitet og med US Ordnance sin korte leveringstid er det mulig å gjøre avrop og få materiellet levert innen få måneder, sier brigader Eggen.

Forsvarets beholdning av 12,7 mm har passert teknisk levealder og krever i dag mye kostbart vedlikehold. Det nye våpenet har betegnelsen M2A2N og erstatter dagens 12,7 mm som Norge fikk av USA etter andre verdenskrig.  Det nye våpenet skal brukes i hele Forsvaret og vil tilføre økt ytelse gjennom bedre presisjon, sikrere funksjonering og langt bedre tilgjengelighet for Forsvarets soldater.

Forsvarets nye 12,7 mitraljøse.

Leveransene av M2A2N vil starte i 2019 og avsluttes i 2020. Jobben med å anskaffe støttesystemene starter umiddelbart, slik at Forsvaret får en helhetlig og moderne løsning. Forsvarsmateriell skal blant annet anskaffe ny overlavett (softmount), rekylforsterkersett og tilpasse det nye våpenet til Forsvarets våpenstasjoner.

– Forsvaret har i flere år hatt store utfordringer med dagens 12,7 mm mitraljøse og tiden med jevnlig bruksbegrensninger er nå snart over. For soldaten betyr den nye 12,7 mm kjente løsninger med tilsvarende ildkraft som i dag, sier oberst Tomas Beck i Hærstaben.

– Ytelsen forbedres ved at brukerne får et vesentlig mer driftssikkert våpen, med jevnere skuddtakt, piper med lengre levetid og en sterkt forbedret flammedemper. Dette gir våre soldater økt kampkraft fra første leverte våpen. Forsvaret er også særdeles fornøyd med den prioritet Forsvarsmateriell har gitt prosjektet. Sterk prosjektledelse og våpenteknisk fagpersonell på høyt nivå, sammen med en ledelse som har støttet med ressurser har gitt oss våpen med høy kvalitet to år før forventet, avslutter oberst Beck.

US Ordnance har etablert seg som en stor leverandør av maskingevær. Det amerikanske forsvaret inngikk i 2018 en rammeavtale for leveranse av 12,7 mm til US Army.

Publisert 4. februar 2019 15:44..