forsvarsmateriell_585_sjøforsvaretharfåttsforsvarsmateriell_585_sjøforsvaretharfåttshttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=962https://youtu.be/arGt7oOlKSI

Sjøforsvaret har fått sitt nye logistikk- og støttefartøy

Forsvarsmateriell og Forsvaret overtok den 16. november det nye logistikk- og støttefartøyet «Maud» i Sør-Korea. Forsvarsmateriell har hatt ansvaret for anskaffelsen.

– Dette er en stor og historisk dag for Sjøforsvaret og hele det maritime Norge. Det er ikke hver dag vi overtar et nytt fartøy, sa stabssjef i Sjøforsvaret, flaggkommandør Øystein Wemberg under seremonien på det sørkoreanske verftet Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME).

«Maud» skal i fremtiden utgjøre en helt ny logistikk- og støttekapasitet i Sjøforsvaret. Det moderne fartøyet er rustet for å kunne holde egne og allierte styrker etterforsynt med nødvendig drivstoff, proviant, ammunisjon, reservedeler og verkstedkapasiteter.

Fartøyet kan understøtte alle Sjøforsvarets fartøyer, og kan operere i alle farvann over hele verden. «Maud» kan også fungere som et kommandofartøy hvis en stab embarkerer for å lede sjømilitære operasjoner fra havet.

– Sjøforsvaret har nå overtatt det største fartøyet Sjøforsvaret noensinne har hatt. Det er en kapasitet som er etterlengtet og etterspurt, sa nestkommanderende i Forsvarsmateriell, kontréadmiral Bjørge Aase, som overtok fartøyet på vegne av Forsvarsmateriell.

 

 

forsvarsmateriell_585_sjøforsvaretharfåttsforsvarsmateriell_585_sjøforsvaretharfåttshttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=963/media/PubImages/Maud.jpg
forsvarsmateriell_585_sjøforsvaretharfåttsforsvarsmateriell_585_sjøforsvaretharfåttshttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=964/media/PubImages/20181116_MVV-6677.jpg
forsvarsmateriell_585_sjøforsvaretharfåttsforsvarsmateriell_585_sjøforsvaretharfåttshttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=966/media/PubImages/20181116_MVV-6632.jpg
forsvarsmateriell_585_sjøforsvaretharfåttsforsvarsmateriell_585_sjøforsvaretharfåttshttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=965/media/PubImages/20181116_MVV-5764.jpg

Fartøyet er forberedt for utrustning av en medisinsk kapasitet til å behandle opp til 48 pasienter, med egen operasjonssal, traumerom, overvåkning, CT-skanner og mange andre rom man kjenner fra et sykehus. Det gjør at fartøyet sekundert kan egne seg til å støtte til det sivile samfunn ved en krise eller katastrofe, humanitære operasjoner eller søk- og redningsoperasjoner (SAR). 

– Norge som en liten nasjon er totalt avhengige av våre allierte i NATO. Samtidig er vi avhengige av aktivt å bidra inn i alliansen, for å kunne forvente støtte tilbake dersom vi en gang skulle ha behov for det. Derfor må vi fortsette vårt langsiktige arbeid med å opprettholde Norges troverdighet i NATO, sa Wemberg. 

Fartøy fikk 16. november norsk flagg, og har nå en periode med oppøving og utrustning foran seg i Sør-Korea før fartøyet seiles hjem til Norge.

«Maud» er bygget ved det sør-koreanske verftet Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME), og er det største i Sjøforsvaret med en tonnasje over fem ganger så stor som fregattene i Nansen-klassen.

Fartøyet ble forsinket etter opprinnelig plan, og dette kan primært forklares gjennom en utfordrende økonomisk situasjon ved verftet. Den sør-koreanske regjeringen har bidratt med flere redningspakker til verftet.  


Publisert 14. desember 2018 13:38.. Sist oppdatert 14. desember 2018 13:46.