forsvarsmateriell_377_skalanskaffetankflyforsvarsmateriell_377_skalanskaffetankflyhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=634/media/PubImages/5_A330-MRTT-RAF-Refuelling-Eurofighter-Tornado.jpg

Skal anskaffe tankfly

Anskaffelsen av flyene vil gjennomføres gjennom et flernasjonalt samarbeid med Nederland, Tyskland, Luxembourg og Belgia.

– Det hadde ikke lønt seg for Norge å kjøpe et eget tankfly. Ved å kjøpe flyene sammen får hvert land det antallet flytimer det trenger, samtidig som vi deler på kostnadene, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Det er Forsvarsmateriell luftkapasiteter som har fått i oppdrag å anskaffe multirolle tank- og transportfly til Luftforsvaret.

  Flyene er av typen Airbus 330 og totalt skal det anskaffes åtte stykker. De tre første flyene vil bli levert fra Airbus i 2020, de fire neste leveres i 2021/2022 og det siste leveres i 2024, sier sjef for Luftkapasiteter, brigader Diederik W. Kolff.

Tankflyet anskaffes gjennom en flernasjonal anskaffelse og skal driftes som en flernasjonal flåte. Dette er blitt gjort før med den flernasjonale luftstyrken Heavy Airlift Wing, som er stasjonert på Papá i Ungarn. Denne luftstyrken har ansvar for transportflyet C-17 Globe Master og hver nasjon har et bestemt antall flytimer de kan disponere i løpet av et år.

– De nye multirolle tank- og transportflyene vil bli stasjonert i Eindhoven i Nederland og registreres i nederlandske militære registre i Nederland. Flyene vil få opprettet en sekundær base ved Köln i Tyskland, opplyser brigader Kolff.

Publisert 22. februar 2018 09:45. av Asgeir Spange Brekke. Sist oppdatert 22. februar 2018 10:40.