forsvarsmateriell_647_testingav5gmedstrateforsvarsmateriell_647_testingav5gmedstratehttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1013Forsvarsmateriells 5G-ekspert senioringeniør Kennet Nomeland. (Foto: Vigdis Hvaal)/media/PubImages/IMG_1871.jpeg

Testing av 5G med strategiske samarbeidspartnere

Det handlet om sikker mobilkommunikasjon da Forsvarsmateriells senioringeniør og ekspert Kennet Nomeland holdt sitt innlegg under telekommunikasjonsbransjens store treff «Inside Telecom» i Strømstad. Og stikkordene er både 4G og 5G.

​Det er andre dag på Inside Telecom i Strømstad.  Forsvarsmateriells senioringeniør Kennet Nomeland forbereder seg til å holde sitt foredrag «Sikker mobilkommunikasjon i Forsvaret, fra teori til praksis».

Konferansen er Norges eldste møteplass for telesektoren. Her møtes næringen og myndighetene for 15. år på rad for å diskutere utfordringer og muligheter. Konferansen samler toppledere og fagfolk fra hele telekombransjen, og både små og store selskaper er til stede.

– Her på Inside Telecom holder vi vedlike den nødvendige, tette dialogen med mobiloperatører og relevante myndigheter for å kunne få på plass til reguleringene som vårt land trenger. Vårt Forsvar må ha bunnsolid mobilkommunikasjon som virker under alle omstendigheter, også i verstefalls tilfeller som krig, sier Kennet Nomeland.

 

 

forsvarsmateriell_647_testingav5gmedstrateforsvarsmateriell_647_testingav5gmedstratehttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1014/media/PubImages/IMG_1863.jpeg

Prototypetester 4G for militært bruk

Det fyller seg raskt opp i salen der telekommunikasjonsingeniøren skal holde sitt innlegg. Nomeland er arkitekt for radiosystemer i Forsvarsmateriell og en av de fremste ekspertene i Forsvaret på sikker mobilkommunikasjon. Fokuset er nå rundt 4G og 5G teknologi, som også blir viktig for operativt bruk i årene fremover for Forsvaret.

– Forsvarsmateriell er nå i gang med å prototypeteste i eksisterende kommersielle 4G nett med Telia og Telenor. SIM-kort med spesiell funksjonalitet for militært bruk utvikles både i form av fysiske SIM-kort og såkalt eSIM. Hensikten er bedre sikkerhet og kontroll på både tale- og datatrafikken, sier Nomeland foran publikum.

I de kommersielle 4G mobilnettene til Telia og Telenor skal det også testes ut prioriteringsmekanismer slik at man i en krisesituasjon er garantert at de operative SIM-kortene ikke blir blokkert når alle skal ringe samtidig.

– Vi må ha kontroll på tale- og datatrafikken og fjerne angrepsvektorene vi er bekymret for. Vi tester, lærer og korrigerer. Dette skal vi ta med oss inn i testing av 5G etterhvert. Og så blir det opp til operatørene å løse det, forklarer Kennet Nomeland.

 

 

forsvarsmateriell_647_testingav5gmedstrateforsvarsmateriell_647_testingav5gmedstratehttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1015/media/PubImages/IMG_1862.jpeg

Hva er network slice og edge computer?

For 5G er neste skritt på veien, og da begynner nye fremmedord å hagle fra foredragsholder Nomeland. For uinnvidde kan nok spørsmålet «Kan vi ha med egden i slicen?» virke nærmest gresk. Her følger noen forklaringer.

Begrepet «Network Slice» innføres med 5G.  Virtualiseringsteknologi gjør det mulig å tildele mange logiske nett på ett og samme fysiske nett. Forsvaret vil ha kontroll på et eget logisk nett, en Network Slice.

I 5G innføres også en ny nettverksfunksjon, nemlig «Edge Computer». En slik Edge Computer skal gjøre det mulig å få ned forsinkelsen i 5G-nettet da det vil finnes mange slik edge computere nærmere sluttbrukerne i «kanten» av nettet. Der datatrafikken i 4G ble prosessert sentralt (for eksempel i en mobilsentral i Oslo) kan nå data utveksles mellom brukere i Ålesund, dersom det er en Edge Computer i Ålesund. Dermed snakker man om forsinkelser helt ned i 1 millisekund.

– For noen tjenester blir det veldig viktig å få lav forsinkelse. Ett eksempel på dette kan være autonome kjøretøy som i fremtiden vil være langt sikrere dersom alle kjøretøyene kan kommunisere seg i mellom via 5G nettet og sørge for at ingen biler kolliderer, reflekterer Nomeland.

– Der Telenor i dag kanskje har seks kjernelokasjoner (mobilsentraler) i større byer, snakker man i 5G kanskje om flere hundre «Edge computere» som vil være spredt i hele Norge og mye nærmere kundene, legger han til.

Nomeland mener at man kan si at 5G åpner for en ny delingsøkonomi. Tradisjonelt har det blitt bygd veldig mange spesielle nett til spesielle formål, eks jernbanenett, nødnett og lignende.

– Med 5G blir det nå mulig å tilpasse seg spesielle behovene som de forskjellige aktørene har med virtualiseringsteknologi slik at alle slipper å bygge dyre nett, sier Nomeland.

I Norge vil alle de tre operatørene Telia, Telenor og ICE bygge egne separate 5G nett.

Forsvarsmateriell med i 5G-pilot med strategisk samarbeidspartner

Telenor Research har gjennom EU har mottatt 200 millioner kroner for å forske på 5G. Forskningsprosjektet heter 5G Vinni (Vertical Innovation Infrastructure). Forsvarsmateriell er med på en pilot i 5G Vinni.

I 5G-piloten skal Forsvarsmateriell teste en rekke ting. Ifølge Forsvarsmateriells 5G-ekspert Nomeland skal man se:

  • hvordan vi kan sikre ende-til-ende kryptering av prioritert sanntidskommunikasjon (tale, video)
  • hvordan vi kan knytte sammen fastnett og mobilnett slik at de ringer både på IP-telefonen, på PC-klienten og på mobilen (Fast-mobil konvergeing)
  • hvordan vi hurtig kan etablere dekning ved behov
  • om vi kan oppnå autonomi ved å flytte sentral mobilfunksjonalitet ut i «edge computeren» slik at dersom fiberforbindelsen til resten av nettet kappes, vil det fortsatt være mulig å kommunisere på basestasjonene som er tilkoblet denne «edge computeren». Her kan vi jo tenke oss mange viktige områder som bør ha garantert oppetid som for eksempel en flyplass, ett sykekus eller en miltærleir. Kan vi flytte ut funksjonalitet i kanten av mobilnettet kan vi også gjøre det langt vanskeligere for å slå ut nettet, noe som er viktig sett med militære øyne.
  • Vi ønsker også å studere hvordan ny 5G antenneteknologi kan gjøre oss mindre sårbare for elektronisk krigføring (jamming).

 

 

forsvarsmateriell_647_testingav5gmedstrateforsvarsmateriell_647_testingav5gmedstratehttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1012/media/PubImages/IMG_1869.jpeg

Strategiske samarbeid har høyeste prioritet

Foredraget er snart slutt. Representanter fra telekombransjen stiller en rekke spørsmål, og så er det Kennet Nomelands tid ute. Applausen fyller rommet. 5G-eksperten tar av seg headsetet med mikrofonen. Han er fornøyd.

– Vi i Forsvarsmateriell er en i god situasjon nå. Vi jobber tett med operatørene og utfører oppdraget Stortinget har gitt oss – nemlig å inngå strategiske samarbeid. Forsvarsmateriell har lagt lista høyt, og vi skal gjøre vårt beste, avslutter radioarkitekten.

Inside Telecom gikk av stabelen 6. og 7. mai, 2019. 

Publisert 9. mai 2019 11:10.. Sist oppdatert 9. mai 2019 11:13.