forsvarsmateriell_578_transportpanservogneforsvarsmateriell_578_transportpanservognehttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=954/media/PubImages/Transportpanservogner1.jpg
forsvarsmateriell_578_transportpanservogneforsvarsmateriell_578_transportpanservognehttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=955/media/PubImages/Transportpanservogner2.jpg

Transportpanservogner til Hæren

Forsvarsmateriell signerte den 19. november avtale om utløsning av opsjon for de 19 første serievognene av ny transportpanservogn til Hæren.

– Med dette avropet tas nok et grep for å bedre Hærens evne til etterforsyning av de stridende avdelingene, uttaler sjef Landkapasiteter, brigader Morten Eggen.

Avropet er en del av avtalen som ble inngått med tyske Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG) 23. mars i år.

– Transportpanservognene utgjør sammen med lastevognprosjektets leveranser viktige elementer i Hærens logistikkstøttesystem, sier brigader Eggen.

– De nye transportpanservognene vil bli en ny og viktig kapasitet for Hæren. De vil bidra til å gi Brigade Nord økt operativ fleksibilitet og utholdenhet. Materiellets  mobilitetsegenskaper i terrenget og lasteevne, vil gjøre etterforsyning til avdelingene mer effektivt, sier brukerkoordinator major Rune Øyen, 

Leveransen av vognene, som forutsetter en godkjenning av prototypen, vil ha leveranseoppstart i slutten av 2021 med sluttleveranser i løpet av 2022. Vognene som anskaffes i denne omgangen, vil bli benyttet av Hærens avdelinger for blant annet transport av ammunisjon, drivstoff og ingeniørmateriell samt som plattformbærer innenfor elektronisk krigføring. 

Publisert 22. november 2018 15:33.. Sist oppdatert 23. november 2018 10:15.