forsvarsmateriell_639_viktigdialogmedsmåogforsvarsmateriell_639_viktigdialogmedsmåoghttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1003/media/PubImages/thumbnail_IMG_1823.jpg
forsvarsmateriell_639_viktigdialogmedsmåogforsvarsmateriell_639_viktigdialogmedsmåoghttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1002/media/PubImages/thumbnail_IMG_1811.jpg
forsvarsmateriell_639_viktigdialogmedsmåogforsvarsmateriell_639_viktigdialogmedsmåoghttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1001/media/PubImages/thumbnail_IMG_1812.jpg

Viktig dialog med små- og mellomstore bedrifter

– Å delta her på Info-Erfa er et viktig steg på veien for å lykkes i strategisk samarbeid med forsvarsindustrien, sier lederen for prosjektavdelingen i Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter oberst Rune Jensen.

Forsvarsmateriells stand ble rigget til i morgentimene før konferansen begynte. 
I hele den ett mål store salen gjorde de fremste og største representantene fra norsk forsvarsindustri det samme. I tillegg til Forsvarsmateriell er 38 andre aktører tilstede med sin egen stand.  Bak denne to-dagers konferansen står Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening. Den gikk av stabelen 24. og 25.  april på Sundvolden hotell i Buskerud.

På Forsvarsmateriells tilmålte fire meter står blant andre prosjektavdelingsjef Rune Jensen fra IKT-kapasiteter. Alle kapasitetene i Forsvarsmateriell er representert på etatens stand under årets Info-Erfa konferanse, primært med det formål å ha dialog med de mange små og mellomstore bedriftene som deltar.

– Det er viktig for IKT-kapasiteter å delta her for å kunne gi leverandørene innsyn i de behovene vi som anskaffelsesorganisasjon har fremover i tid. Slik kan vi jobbe strategisk sammen både umiddelbart og i nær fremtid. Vi er svært fokusert på å få til et godt, strategisk samarbeid, sier oberst Rune Jensen, avdelingssjef i Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter.

Oberst Rune Jensen, avdelingssjef i Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter.

Konferansen samler flere enn 300 deltakere fra departementer, forsvarssektoren, forsvarsindustrien og andre interesserte. Arrangøren er Forsvars- og sikkerhetsindustrien forening (FSi) som kaller det «den største og viktigste møteplassen».

– Gjennom å være her lærer vi mer om leverandørmarkedet. Og for min egen del må jeg si det er veldig spennende å se på de tekniske løsningene og materiellet som leverandørene har med seg. Svært lærerikt, slår obersten fast.

Konferansen varer i to dager og kan by på en rekke velrennomerte foredragsholdere. På konferansens andre dag orienterer kapasitetene selv om sine prosjekter.

 

 

forsvarsmateriell_639_viktigdialogmedsmåogforsvarsmateriell_639_viktigdialogmedsmåoghttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=995Det er i år som i fjor to hovedtalere. Den første er Carl Bildt, tidligere statsminister og utenriksminister i Sverige./media/PubImages/thumbnail_IMG_1829.jpg
forsvarsmateriell_639_viktigdialogmedsmåogforsvarsmateriell_639_viktigdialogmedsmåoghttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1000Den andre hovedtaleren er Janne Haaland Matlary, professor ved Universitetet i Oslo og professor II ved Forsvarets Høgskole./media/PubImages/thumbnail_IMG_1841.jpg

Se fullt program her.

Publisert 24. april 2019 15:12..