Under trening på KV Senja fikk et NH-90 helikopter fra 337 skvadronen sitt første skarpe redingsoppdrag 25 juni 2015. Her tar NH-90 heikopterat av fra helikopterdekket på kystvaktfartøyet KV Senja. Oppdraget ble senere kanselert da et annet redningshelikoUnder trening på KV Senja fikk et NH-90 helikopter fra 337 skvadronen sitt første skarpe redingsoppdrag 25 juni 2015. Her tar NH-90 heikopterat av fra helikopterdekket på kystvaktfartøyet KV Senja. Oppdraget ble senere kanselert da et annet redningshelikohttp://forsvaret.no/media/PubImages/Anskaffelser.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4858

Helikopter til fregatt og kystvakt

Prosjektet omfatter anskaffelse av fjorten NH90-helikoptre, primært til maritim tjeneste på fregatter av Fridtjof Nansen-klassen og Kystvakten.

NH90 er et europeisk utviklingsprosjekt for et helikopter i to grunnversjoner: En for taktisk troppetransport, og en for maritime operasjoner. Helikopteret klassifiseres som et mellomtungt, tomotors helikopter med maksimum avgangsvekt 11 000 kg.​​

Frankrike, Italia, Nederland og Tyskland og respektive nasjonal flyindustri under ledelse av Nato Helicopter Industries (NHI) har organisert seg i henholdsvis en kundeorganisasjon (NAHEMA) og en leverandørorganisasjon (Nato Helicopter Industries), begge lokalisert i Aix-en-Provence, Frankrike. Ytterligere 10 nasjoner har per januar 2019 gått til anskaffelse av NH90 og så langt er mer enn 380 helikoptre levert.

Norge står i dag utenfor NAHEMA, men inngår i samarbeid med øvrige NH90-nasjoner innenfor en rekke områder, både i utviklingsfasen og i driftsfasen av helikoptrene. De norske helikoptrene blir produsert i Leonardos produksjonsfasilitet i Tessera, Italia.​

Status NH90

Kontrakt om kjøp av 14 NH90-helikoptre til kystvakten og fregattvåpenet ble inngått med NH Industries gjennom et felles nordisk anskaffelsesprogram allerede i 2001.

Prosjektets kostnadsramme er på 7,2 milliarder kroner (2017-kroner).

Fregatt- og kystvakthelikopteret NH90 skulle etter planen vært levert fra 2005 til 2008, men leveransen er nå planlagt sluttført i løpet av 2022. Leverandøren av NH90 har brukt mye lenger tid på å levere helikoptrene enn det som var forespeilet, og derfor har innfasingen også tatt lenger tid.

Forsvaret har nå mottatt seks helikoptre i en midlertidig versjon og fire helikoptre i en endelig versjon. To helikoptre er så langt returnert til NHI for oppgradering til endelig versjon.

Norges erfaringer med innfasingen av helikopteret deles i stor grad av de andre mottakerlandene av tilsvarende NH90-versjon. Helikoptrene opererer i dag ut fra Kystvaktens Nordkapp-klasse. Det pågår et arbeid med integrering for operasjoner ut ifra fregatt og Svalbard-klasse kystvakt.

Publisert 28. desember 2015 16:52.. Sist oppdatert 29. mai 2019 11:56.