Prosjekt: KampflyprogrammetProsjekt: Kampflyprogrammethttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=183https://youtu.be/44_MyNMqB_0

Kampflyprogrammet

​​​I tiden frem mot 2025 skal Norge anskaffe inntil 52 F-35A CTOL. Kampflykjøpet er den største forsvarsanskaffelsen Norge har gjort noen gang.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35A CTOL (Conventional Take off and Landing) inkludert alle tilhørende våpen, støttesystemer og initiell utdanning. ​​​Det skal anskaffes fire treningsfly planlagt levert med to fly i 2015 og to fly i 2016 og deretter skal det leveres inntil 48 F-35 kampfly i perioden 2017-2024. Prosjektet skal også tilrettelegge for driften av våpensystemet. Det gjennomføres også to nasjonale våpenutviklingsprosjekter regi av kampflyprogrammet. Dette er Joint Strike Missile (JSM) og APEX (Armour Piercing Explosive) - 25 millimeter flyammunisjon.

Programdirektør: generalmajor Morten Klever.

Kampflyprogrammet er det eneste anskaffelsesprogrammet som ikke ledes av Forsvarsmateriell. I stedet ledes anskaffelsen av en programdirektør i Forsvarsdepartementet. Forsvarsmateriell er likevel tungt involvert og bidrar med personell og kompetanse og gjennom å forberede den fremtidige forvaltningen av F-35. 

Pressekontakt:


Status:

I september 2015 ble det første flyet formelt rullet ut fra fabrikken i Fort Worth, Texas. De to første flyene ble levert til Luke Air Force Base i Arizona i november 2015, og de to neste ble levert til samme sted i midten av 2016. I 2017 skal Norge motta totalt seks fly, og tre av disse skal midlertidig stasjoneres på Luke Air Force Base fra våren 2017 for å bidra i treningen av norske flygere. De siste tre flyene som leveres i 2017 vil bli de første flyene som leveres til Norge. Disse vil komme til Ørland hovedflystasjon i november 2017. IOC (Initial Operating Capability) som vil si at Forsvaret er klare til å begynne å løse oppdrag med F-35 er planlagt oppnådd i løpet av 2019 og FOC (Full Operational Capability) der Forsvaret kan løse hele bredden av oppdrag flyene er pålagt er ventet nådd i løpet av 2025.

Kampflyprogrammet har også ansvar for å følge opp utviklingen av det norske sjømålsmissilet Joint Strike Missile. Final Design Review (FDR) for det tredje trinnet i utviklingen av dette er planlagt høsten 2017.

Kampflyprogrammet skal anskaffe en ny kampflykapasitet for Norge i tråd med ambisjonsnivå lagt av Stortinget gjennom St.prp. nr. 48 (2007-2008), St.prp. nr. 36 (2008-2009) og Prop. 73 S (2011-2012).

Fakta:

F-35 er et såkalt multirollefly, som vil si at det er bygget for å kunne løse en rekke ulike oppdrag, både alene og sammen med andre. Dette er en egenskap også dagens norske F-16 har, men F-35 kan utføre langt flere oppdrag uten støtte fra andre fly eller bakkestasjoner. F-35 er derfor langt mer enn en F-16-erstatning. F-35 lages i tre varianter, der cockpit og systemer er like, men hvor det er noe forskjell i skrog og motorkonfigurasjon. Felles for alle er at de kan bære våpen både i våpenrom og under vingene, bærer kun drivstoff internt, og har ytelse tilsvarende eller bedre enn de flyene de erstatter.

  • Lengde: 15,5 meter
  • Bredde: 10,6 meter
  • Motorens skyvekraft: 40 000 pund
  • Drivstoffkapasitet: 8,4 tonn
  • Nyttelast: over 8 tonn (over 2,5 tonn i intern våpenlast)
  • Maks hastighet: 1,6 ganger lyden (med interne våpen)​

Hovedleverandører:

"Lockheed Martin" og "Pratt and Whitney" er hovedleverandør for F-35 flyene. Anskaffelsen gjennomføres av F-35 Joint Program Office (JPO) i et samarbeid mellom ni nasjoner. Kongsberg er hovedleverandøren for Joint Strike Missile, mens NAMMO er hovedleverandøren for APEX  ammunisjonen til flyets kanon.

 

 

F-35 - DvidsF-35 - Dvidshttp://forsvaret.no/media/PubImages/F-35 - Dvids.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6503Amerikanske og norske F-35 Lightning II flyr over Luke Air Force Base i Arizona i USA 10. november 2015. (Foto: U.S. Air Force)
F-35 - Dvids1F-35 - Dvids1http://forsvaret.no/media/PubImages/F-35 - Dvids1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6504Operativ sjef for det norske F-35-programmet, obersløytnant Martin Tesli etter å ha fullført 100 flyvetimer med F-35. (Foto: U.S. Air Force)
F-35 - Dvids3F-35 - Dvids3http://forsvaret.no/media/PubImages/F-35 - Dvids3.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6506F-35-pilot, oberstløytnant Martin Tesli, forbereder seg til flyning (Foto: U.S. Air Force)Lt. Col. Martin Tesli, 62nd Fighter Squadron Norwegian instructor pilot, prepares for his F-35 Lightning ll flight at Luke Air Force Base, Ariz., Feb. 26, 2016. His flight marks Norway's century mark as they reached their 100th flying hour. (U.S. Air Force photo by Senior Airman Devante Williams)
F-35 - Dvids2F-35 - Dvids2http://forsvaret.no/media/PubImages/F-35 - Dvids2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6505En F-35 Lightning II takser til hangaren på Luke Air Force Base i Arizona 26. februar 2016. Her når den norske F-35-flyet milepælen på hundre flyvetimer. (Foto: U.S. Air Force)A Norwegian F-35 Lightning II taxis into the hanger at Luke Air Force Base, Ariz., Feb. 26, 2016. The Norwegian Air Force hit the century mark as their F-35s reached their 100th flying hour. (U.S. Air Force photo by Senior Airman Devante Williams)
Dolby Tintin Luke FullDolby Tintin Luke Fullhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Dolby Tintin Luke Full.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6190Oberstløytnant Martin «Tintin» Tesli og major Morten «Dolby» Hanche er de to første norske F-35-flygerne på Luke Air Force Base (Foto: USAF)
F-35 mars 2016F-35 mars 2016http://forsvaret.no/media/PubImages/AM-4 mars 2016.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6189Her bygges den fjerde norske F-35 i fabrikken i Texas (Foto: Lockheed Martin)
Det første norske F-35 jagerflyet, AM-1, på Lockheed Martin-fabrikken i TexasThe first norwegian F-35, AM-1, at the Lockheed Martin factory in Fort Worth, TexasDet første norske F-35 jagerflyet, AM-1, på Lockheed Martin-fabrikken i TexasThe first norwegian F-35, AM-1, at the Lockheed Martin factory in Fort Worth, Texashttp://forsvaret.no/media/PubImages/20150921th_ 2654.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4899

 Relaterte sider - sideID

 

 

Kampflyavdelingen<img alt="" src="/media/PubImages/f-35a%20i%20lufta%202.jpeg" style="BORDER:0px solid;" />KampflyavdelingenKampflyavdelingen er en nyopprettet avdeling for den pågående anskaffelsen av Norges F-35 våpensystem.http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/om-forsvarsmateriell/kampflyavdelingen
Denne er unik for Norges F-35<img alt="" src="/media/PubImages/16522050_10158232553135054_538659763_o.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Denne er unik for Norges F-35Glatt rullebane og sterk vind skal ikke være en hindring for at F-35-pilotene lander trygt. Det sørger en spesialutviklet bremseskjerm for.http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/denne-er-unik-for-norges-f-35
Flyvende engasjement<img alt="" src="/media/PubImages/20121218_PTM_090-edit.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Flyvende engasjementSiden han var guttunge har Frank Hernes vært forelsket i F-16 jagerfly. Da han startet i Forsvaret var det for å bli pilot. Slik gikk det ikke – likevel har han arbeidet med fly hele sitt voksne liv. http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/flyvende-engasjement

Publisert 29. desember 2015 13:10.. Sist oppdatert 28. september 2017 13:44.