Høsten 2015 ble instruktører på dronen Black Hornet utdannet på Base Rygge, ved Luftforsvarets taktiske flyskole. Dronen, som er levert av Prox Dynamics, er Forsvarets minste farkost og et resultat av et godt samarbeid mellom Forsvaret, FFI og leverandøreHøsten 2015 ble instruktører på dronen Black Hornet utdannet på Base Rygge, ved Luftforsvarets taktiske flyskole. Dronen, som er levert av Prox Dynamics, er Forsvarets minste farkost og et resultat av et godt samarbeid mellom Forsvaret, FFI og leverandørehttp://forsvaret.no/media/PubImages/BH_sbr_1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4838
Høsten 2015 ble instruktører på dronen Black Hornet utdannet på Base Rygge, ved Luftforsvarets taktiske flyskole. Dronen, som er levert av Prox Dynamics, er Forsvarets minste farkost og et resultat av et godt samarbeid mellom Forsvaret, FFI og leverandøreHøsten 2015 ble instruktører på dronen Black Hornet utdannet på Base Rygge, ved Luftforsvarets taktiske flyskole. Dronen, som er levert av Prox Dynamics, er Forsvarets minste farkost og et resultat av et godt samarbeid mellom Forsvaret, FFI og leverandørehttp://forsvaret.no/media/PubImages/BH_sbr_7.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4839
Black HornetBlack Hornethttp://forsvaret.no/media/PubImages/blackhornet.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4837

Nano Unmanned Aerial System (NUAS)

​​​Prosjektet skal anskaffe PD-100 Black Hornet til overvåking og personlig rekognosering for soldater.

​​​​​PD-100 består av et lite helikopter på cirka 17 gram og en bakkestasjon (håndkontroller). Helikopteret er utstyrt med kameraer​​ som har både dag- og nattkapasitet. Bilde/video fra kamera sendes ned til bakkestasjonen i sanntid. Systemet er det første Nano UAS som Forsvaret anskaffer til operativ drift.

Målsetningen er å gi soldater økt situasjonsforståelse og observasjonsevne i felt.​​

Kontrakt er signert og leveranse av PD-100 er allerede i gang.

Publisert 29. desember 2015 09:28.. Sist oppdatert 10. juli 2017 14:47.