Norske F-16 over Island under Icelandic Air Police and Surveillance Mission 2009Norwegian F-16 Fighting Falcon over Iceland during Icelandic Air Police and Surveillance Mission 2009Norske F-16 over Island under Icelandic Air Police and Surveillance Mission 2009Norwegian F-16 Fighting Falcon over Iceland during Icelandic Air Police and Surveillance Mission 2009http://forsvaret.no/media/PubImages/338-7855.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4857

Nattbriller for F16-hjelmen

Prosjekt P7533​ skal framskaffe nye nattbriller med hjelmsiktefunksjonalitet for F16.

Prosjektet skal anskaffe nytt utstyr for å kombinere eksisterende hje​lmsikte (JHMCS) med nattbriller (NVG). Denne nye løsningen innebærer at nattbriller skal kunne benyttes på samme hjelm som Helmet Mounted Cueing System (HMCS) benyttes i dag og på denne måten få Night Vision Cueing Display (NVCD) funksjonalitet.

Løsningen gir en sikker og fullstendig informasjonstilgang under nattforhold i og med at hjelmsiktefunksjonaliteten integreres i nattbrillen. Det vil forenkle oppdrag som foregår i overgangen mellom dag- og nattforhold ved at alle nødvendige utstyrstyper kan tas med og opereres på et og samme oppdrag. Det gjør også at man kan forlate dagens løsning med to hjelmer, noe som gir både operative og logistiske fordeler.

Publisert 28. desember 2015 16:16.. Sist oppdatert 8. november 2017 14:51.