Øvelse Rein 1Øvelse Rein 1http://forsvaret.no/media/PubImages/20130312_012.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4850
En av Telemark Bataljon sine Leopard stridsvogner i marka ved Rena Leir / One of Telemark Battalion's Leopard tanks in the woods at Rena CampEn av Telemark Bataljon sine Leopard stridsvogner i marka ved Rena Leir / One of Telemark Battalion's Leopard tanks in the woods at Rena Camphttp://forsvaret.no/media/PubImages/20121212_PTM_476 copy.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4849

Oppgradering av Lepoard 2

Hærens hovedkampsystem, Leopard 2, skal oppgraderes. Oppgraderingen innebærer blant annet økt beskyttelse, nye sikter og sensorer.

​​​Prosjekt 5050, Hovedkampsystem Lepoard 2, er en nøktern oppgradering av Hærens Leopard 2A4 NO stridsvogner, og skal tilføre Hær​​en en fleksibel og moderne stridsvogn for bruk i hele konfliktspekteret.

Milepæler:

  • Prosjekt 5050 Hovedkampsystem Leopard 2 ble godkjent ved stortingets behandling av Innst. 337 S (2014-2015), jf. Prop. 113 S (2014-2015).
  • Gjennomføringsoppdrag ble gitt av ​​​Forsvarsdepartementet i juli 2015.
  • Prosjektstart høsten 2015
  • Prosjektet forventes avsluttet i 2022

Fakta:

  • Alle vogner gis en «baseline» Mid Life Uppgrade
  • Elektrisk, digitalt styrt rettesystem for retting av tårn og kanon
  • Tilføres nettverkskapasitet for intern og ekstern distribusjon av data
  • Klargjøres for modulbasert mine og ballistisk tilleggsbeskyttelse
  • Oppgraderte sikter og sensorer for skytter og vognkommandør
  • Integrert aggregat for produksjon av driftsstrøm

Kontraktør: TBD

Publisert 29. desember 2015 09:31.. Sist oppdatert 10. juli 2017 14:48.