2. Gardekompani er et av HMKGs geværkompanier. For å gå vakt og å kunne operere i hele konfliktspekteret har de en solid infanteriutdannelse.Her under øvelse pre-YMER på Hengsvann./2.Guard company during a field exercise outside of Oslo.2. Gardekompani er et av HMKGs geværkompanier. For å gå vakt og å kunne operere i hele konfliktspekteret har de en solid infanteriutdannelse.Her under øvelse pre-YMER på Hengsvann./2.Guard company during a field exercise outside of Oslo.http://forsvaret.no/media/PubImages/felles.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4852

Videreutvikle bekledning og beskyttelsesmateriell

​​​​​​​​Prosjekt 4019 Bekledning og beskyttelse skal erstatte og videreutvikle beklednings- og beskyttelsesmateriell til soldater på alle nivå for bruk under relevante trenings- og operasjonsmiljø i inn- og utland.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Følgende materiell skal anskaffes av prosjektet:

  • bekleding med forbedret kamuflasje og beskyttelse mot ytre påvirkninger (stridsbekledning, forsterkningsbekledning og tilleggsbekledning)​​
  • fottøy for generell bruk og for bruk under spesielle forhold
  • hørselsvern og beskyttelsesbriller med laserbeskyttelse
  • taktisk merking (aktiv og passiv infrarød (IR) og termisk merking)​

Prosjektet skal fokusere på artikler som gir:

  • økt beskyttelse mot ytre miljøpåvirkninger og trusler
  • økt sikkerhet gjennom forbedret kamuflasje og taktisk merking
  • redusert volum og vekt, økt funksjonalitet, modularitet, fleksibilitet og grad av integrasjon med nye og allerede eksisterende artikler
  • felles systemintegrasjon i Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet, samt enklere opplæring, forståelse og motivasjon til riktig bruk

Deler av prosjektanskaffelsen vil bli gjennomført som et bilateralt samarbeid med Danmark.

Milepæler:

Prosjektet mottok gjennomføringsoppdrag fra Forsvarsdepartementet 2. januar 2014.​

Publisert 29. desember 2015 17:48.. Sist oppdatert 21. november 2017 10:48.