Simulator for trening av Forward Air Controllers

Prosjektets formål er å anskaffe en simulatorkapasitet for trening av Forward Air Controllers og ildledere.

​​​​​​Simulatoren vil være utstyrt med simulert utstyr av det som benyttes skarpt. Treningen vil skje i ulike  virtuelle terreng med simulering av datagenererte styrker som er tilpasset aktuelle scenarier.

Milepæler:

  • Kontrakt signert 2009
  • Leveranse 2016

Simulatoren gir mulighet for å trene Forward Air Controller og ildledere uten å benytte skarpt materiell og uten påvirkning på miljø. Som en integrert del av utdanning og øving skal simulatorer blant annet gi økt utdanningstakt og reduserte utdanningskostnader. Simulatoren vil også gi mulighet til å trene på hendelser som av hensyn til risiko og kostnader ikke kan gjennomføres i fredstid.

​Kontraktør: Fidelity Technologies Corporation

Publisert 28. desember 2015 15:23.. Sist oppdatert 10. juli 2017 14:45.