VåpenstasjonVåpenstasjonhttp://forsvaret.no/media/PubImages/vaapenstasjon.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4833

Våpenstasjon for panserkjøretøy

Prosjektet anskaffer et antall våpenstasjoner med tilhørende støtteutrustning.

​Våpenstasjonene ble opprinnelig anskaffet som Protector Nordic fase 1, men vil kompletteres med noe mer funksjonalitet og omtales da som Protector Nordic fase 1+. Til Hærens Kampvognprosjekt e​​r det i tillegg utviklet en flerbrukerløsning "MPU" til bruk på våpenstasjonen, som innebærer at inntil tre brukere kan operere samme våpenstasjon via hver sin terminal. Våpenstasjonene gir, i tillegg til mulighet for våpenkapasitet fra 5,56 mm til 40mm, også sensorkapasitet både dag og natt, samt laseravstandsmåler. RWS muliggjør å fjernoperere en våpen- og sensorplattform, uten å eksponere operatør.

Milepæler:

  • Fase 1: Siste materielleveranse innen 31. desember 2015
  • MPU: Siste HW-leveranse i løpet av første kvartal 2016. Siste kontraktu​elle SW-leveranse i løpet av tredje kvartal 2016.
  • Fase 1+: Leveranser første til tredje kvartal 2016

Kontraktør: KDA v/Kongsberg Protech Systems (KPS) 

Publisert 28. desember 2015 14:16.. Sist oppdatert 10. juli 2017 14:49.