Prosjektleder (P-8A Poseidon)

Vi søker Prosjektleder for fremskaffelse av nye overvåkningsfly, P-8A Poseidon

Prosjektavdelingen i Luftkapasiteter ivaretar materiellinvesteringer for Forsvaret, og i hovedsak Luftforsvaret. Dette innebærer fremskaffelse av nye luftsystemer som for eksempel NH90 helikoptre og nye Luftvernsystemer. Prosjektavdelingen ivaretar også oppgraderingsprosjekter på eksisterende materiell og luftsystemer.

Luftkapasiteter har fått i oppdrag av Forsvarsdepartementet å anskaffe nye overvåkningsfly av typen P-8A Poseidon til Forsvaret.

Vi søker nå en prosjektleder som vil ha ansvaret for å planlegge, lede og realisere anskaffelsesprosjektet i henhold til Forsvarssektorens rammeverk for gjennomføring av investeringer, PRINSIX www.prinsix.no. Prosjektlederen skal ha stort fokus på ledelse, det vil derfor bli lagt stor vekt på lederegenskaper- og erfaring. I tillegg er det viktig at prosjektleder har forståelse for militær virksomhet og anvendelsen av flyene som skal anskaffes. Prosjektleder må ha evne til å forstå kortsiktige og langsiktige konsekvenser av de beslutninger som tas innen logistikk, teknisk og operativ virksomhet.

Arbeidsoppgaver:
Du vil ha ansvaret for planlegging, gjennomføring og oppfølging av anskaffelsesprosjektet herunder realisering av resultatmålene: tid, kvalitet/ytelse og økonomiske rammer. Du må følge opp resultatmålene både internt i Forsvarsmateriell og opp mot eksterne aktører som andre etater, nasjoner og leverandører i henhold til avtaler og kontrakter. Du vil ha 5 delprosjektledere underlagt deg, men du skal lede og motivere et sammensatt team som består av både egne ressurser og fagressurser fra linjen, matrise. I tillegg skal du koordinere og ivareta et godt samarbeid med eksterne interessenter og samarbeidspartnere.

 • Prosjektstyring
 • Ledelse

Kvalifikasjoner

 • Godkjent universitets-/høgskoleutdanning tilsvarende bachelorgrad. Annen utdanning og eller relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Prosjektfaglig kompetanse-PMI, Prince2 eller PRINSIX sertifisert. Annen sertifisering/utdanning kan bli vurdert
 • Ledelseskompetanse
 • Minimum 5 års erfaring fra større kompekse prosjekter hvorav 3 år som Prosjektleder
 • Forståelse for maritime, militære luftoperasjoner
 • Erfaring fra internasjonalt samarbeid
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Strengt Hemmelig

Det er ønskelig med:

 • Godkjent universitets-/høgskoleutdanning tilsvarende mastergrad
 • Militær utdanning
 • Erfaring med ledelse av utredningsarbeid
 • Erfaring fra tilsvarende prosjekter i forsvarssektoren

Personlige egenskaper

 • Du evner å gi klare føringer for å utnytte ressursene
 • Som leder er du åpen, inkluderende og tillitsskapende, og du evner å bygge gode samarbeidsformer på tvers av fagmiljøer
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Du er flink til å planlegge frem i tid, beholde roen og ha oversikt når det skjer mye på en gang
 • Du har fokus på mål og resultater
 • Du er engasjert og viser høy grad av integritet

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Noe reiseaktivitet må påregnes.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En utfordrende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • På Kjeller har du tilgang til treningssenter, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Gratis parkering og mulighet for lading av el-bil
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som kode 1364 seniorrådgiver, lønnspenn kroner 563 500 - 704 800 brutto pr.år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse

Generelt
Forsvarsmateriell, Luftkapasiteter er i dag lokalisert på Kjeller. Det ligger i politiske føringer at Luftkapasiteter skal flytte fra basen på Kjeller innen utgangen 2023. Det betyr at endring av tjenestested må påberegnes innen det sentrale Østlandsområdet.

For mer informasjon om stillingen, kontakt Sjef Prosjektavdelingen Harald Einar Sveen på tlf 63 80 86 05/ 934 83 280, e-post hesveen@mil.no eller sjef Prosjektkontoret Bjørg Ytre-Eide på tlf 63 80 82 98/958 08 334

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.


Publisert 23. august 2017 12:31.. Sist oppdatert 4. september 2017 13:16.