Prosjektleder - anskaffelse av nye overvåkningsfly

Forsvarsmateriell luftkapasiteter har fått i oppdrag fra Forsvarsdepartementet å anskaffe nye overvåkningsfly av typen P-8A Poseidon til Forsvaret. Til denne spennende oppgaven trenger vi gode og motiverte medarbeidere.

Prosjektavdelingen i Forsvarsmateriell l​​​​uftkapasiteter ivaretar materiellinvesteringer for Forsvaret – i hovedsak Luftforsvaret. Dette innebærer fremskaffelse av nye luftsystemer som for eksempel NH90 helikoptre og F-35 jagerfly. Prosjektavdelingen ivaretar også oppgraderingsprosjekter på eksisterende materiell og luftsystemer. Forsvarsmateriell luftkapasiteter har fått i oppdrag fra Forsvarsdepartementet å anskaffe nye overvåkningsfly av typen P-8A Poseidon til Forsvaret. Til denne spennende oppgaven trenger vi gode og motiverte medarbeidere.

Arbeidsoppgaver:​

 • Stilingen som prosjektleder for anskaffelse av nye overvåkningsfly (P-8A Poseidon) skal ha stort fokus på prosjektledelse. Prosjekt- og ledererfaring og lederegenskaper vil derfor bli tillagt stor vekt. I tillegg er det viktig at prosjektlederen har forståelse for militær virksomhet og anvendelsen av flyene som skal anskaffes. Prosjektlederen må også ha evne til å forstå kortsiktige og langsiktige konsekvenser av de beslutninger som tas i prosjektet både innenfor logistikk, teknisk og operativ virksomhet.
 • Stillingens hovedoppgave er å lede prosjektet og realisere prosjektets resultatmål, i henhold til forsvarssektorens rammeverk for gjennomføring av investeringer, Prinsix.
 • Prosjektleders arbeidsoppgaver er å ivareta kunnskapsområdene iht Prinsix: personalledelse, omfangsledelse, tidsledelse, kostnadsledelse, usikkerhetsledelse, integrasjonsledelse, sikkerhetsledelse, kommunikasjonsledelse, kvalitetsledelse, kontraktsrevisjon, interessentledelse, miljøledelse og internasjonalt materiellsamarbeid. Nærmere beskrivelse av kunnskapsområdene finnes på www.prinsix.no.

Kvalifikasjoner:​​

 • Godkjent universitets- og/eller høgskoleutdanning tilsvarende bachelorgrad.
 • Prosjektfaglig kompetanse – PMI, Prince2, PRINSIX eller tilsvarende prosjektfaglige sertifiseringer.
 • Minimum tre års erfaring med ledelse.
 • Minimum fem års erfaring fra ledelse eller deltakelse i større komplekse prosjekter.
 • Erfaring fra internasjonalt samarbeid.
 • God kompetanse i bruk av de mest benyttede IT-verktøyene (som for eksempel Microsoft Word/Excel/PowerPoint).
 • Kandidaten må oppfylle kravene til sikkerhetsklarering på nivå Strengt hemmelig.
 • I tillegg er det ønskelig at du har godkjent universitets- og/eller høgskoleutdanning tilsvarende mastergrad, militær utdanning, erfaring fra ledelse av utredningsarbeid samt erfaring fra tilsvarende prosjekter i forsvarssektoren.

Personlige ​egenskaper:

 • Som leder av prosjektet er det viktig at du har gode lederegenskaper, tenker helhetlig, er handlekraftig og at du har beslutningsevne. I tillegg må du være proaktiv, strukturert og analytisk samt at du har en systematisk arbeidsmetodikk som bidrar til en god oversikt og klare resultater i prosjektene.
 • Prosjektene består av mange ulike fagmiljøer og vi ønsker derfor at du skal ha gode kommunikasjonsevner, at du er løsningsorientert og at du har et ønske om å bidra til at arbeidsplassen din skal være et godt sted å være.
 • Du kan vise til gode rutiner, du har evnen til å bygge relasjoner og setter deg klare mål for arbeidet ditt. Du har et sterkt engasjement og viser høy grad av integritet og serviceinnstilling.
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk.
 • Personlig egnethet, initiativ og pålitelighet vil bli vektlagt. Det vil bli foretatt intervju av aktuelle kandidater, og resultatet av intervjuet vil være ett av kriteriene i utvelgelsesprosessen.

Vi tilbyr:​​

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø.
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell.
 • Fleksibel arbeidstid i et godt arbeidsmiljø. Mulighet til å trene to timer per uke i arbeidstiden.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som 1364 seniorrådgiver lønnstrinn mellom 65 og 75. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Fra lønnen trekkes to prosent lovfestet pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.
 • Du må regne med noe reisevirksomhet. Forsvarsmateriell luftkapasiteter er i dag lokalisert på Kjeller. Det ligger i politiske føringer at Luftkapasiteter skal flytte fra basen på Kjeller innen 2023. Det betyr at endring av tjenestested må påregnes.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Harald Einar Sveen, sjef for Prosjektavdelingen, e-post: hesveen@mil.no​, telefon: 63 80 86 05 eller mobil: 934 83 280.​

Søknader uten kopier av attester og vitnemål vil ikke bli behandlet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Der er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kvinner og personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke.​​

Publisert 29. januar 2017 18:08.. Sist oppdatert 1. februar 2017 13:41.