Prosjektleder prosjektavdelingen

 

Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet. Vårt oppdrag er å anskaffe og forvalte sikkert materiell til Forsvaret på en effektiv måte. Vi skal etablere og følge opp internasjonalt materiellsamarbeid og bistå Forsvarsdepartementet med markedsstøtte til norsk forsvarsindustri. Innkjøpene av F-35 kampfly og nye ubåter er blant de største investeringene i forsvarssektoren i Norge. Dette er krevende anskaffelser hvor forståelse for teknologi og kvalitet er avgjørende. Forsvarsmateriell er en av Norges største etater innen anskaffelser. Vi arbeider kontinuerlig med flere hundre prosjekter og tre ganger så mange kontrakter.


Forsvarsmateriells prosjektavdeling i landkapasiteter har ansvaret for gjennomføring av materiellanskaffelsesprosjekter i hovedsak til landmakten.

Vi søker nå en prosjektleder som skal jobbe med gjennomføring av disse prosjektene. Som prosjektleder vil du ha ansvaret for gjennomføringen av ett eller flere anskaffelsesprosjekter i samarbeid med tekniske- og merkantile ressurser.

Arbeidsoppgaver

 • Etablere, lede og styre gjennomføringen av prosjekter
 • Gjennomføre og rapportere fremdrift, økonomi og ytelse på prosjektene
 • Koordinere arbeidet mellom alle interne og eksterne aktører tilknyttet prosjektene
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på bachelornivå innenfor relevant fagretning
 • Annen utdanning og/eller spesiell relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig

  Ønskelig

 • Erfaring med prosjektledelse
 • Erfaring fra forsvarssektoren

Personlige egenskaper

 • Kvalitetsorientert
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Engasjert og viser høy grad av integritet
 • Som leder er du åpen, inkluderende og tillitsskapende, og du evner å bygge gode samarbeidsformer på tvers av fagmiljø
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

  Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • På Kolsås har du tilgang til idrettsanlegg med svømmehall og styrkerom, du vil også ha mulighet til å trene i arbeidstiden
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Gratis parkering og gangavstand til Kolsås T-banestasjon

  Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorkonsulent i lønnsspenn kroner 597 400 til kroner 658 300 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Kontakt

Navn: Knut Olav Olsen
Tittel: Oberstløytnant
Telefon: 934 83 296
E-post: koolsen@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 7. august 2018 13:37.. Sist oppdatert 14. august 2018 13:25.